PB : 27/01/2016 : Filip Dewinter: “Vandeput loog over terreurverdachte tussen asielzoekers”

[PERSBERICHT – 27 januari 2016]

Filip Dewinter: “Vandeput loog over terreurverdachte tussen asielzoekers”

 

Het nieuws dat de staatsveiligheid al vanaf mei 2015 weet had van de Irakese IS-vluchteling die vandaag in het asielcentrum van Jumet werd opgepakt staat in schril contrast met het antwoord dat minister Vandeput eind vorig jaar gaf aan Filip Dewinter. 

“Ik kan u zeggen dat tot op heden geen enkele hit met betrekking tot terroristische groeperingen werd vastgesteld. Mocht dat het geval zijn, dan zou uiteraard onmiddellijk een onderzoek worden opgestart en zouden de nodige maatregelen worden genomen.” Dat antwoordde minister Vandeput op een vraag van Dewinter naar aanleiding van de aankondiging van IS dat zij “gebruik zouden maken van de generositeit van de ontwikkelde westerse landen om als vluchteling in Europa te infiltreren en er aanslagen te plegen”.

Uit de berichtgeving vandaag blijkt echter dat  de staatsveiligheid al in mei op de hoogte was van een IS-strijder die zich tussen de kandidaat-vluchtelingen bevond. Filip Dewinter: “Ofwel loog de minister ofwel beschikte hij niet over cruciale info van zijn eigen departement, maar dat laatste betwijfel ik ten zeerste”. Ook staatssecretaris Francken en minister Jambon gaven reeds gelijkaardige antwoorden. 

Volgens het Vlaams Belang-kamerlid is dit een bijkomende reden om over te gaan tot en asielstop. “96 procent van de Vlamingen willen dat de toestroom stopt. Niet alleen onze sociale zekerheid komt onder druk te staan, ook de veiligheid van de mensen wordt met dit crimineel asielbeleid in gevaar gebracht.”     

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...