PB : 26/11/2015 : Imam van erkende moskee trok als jihadi naar Syrië: failliet van moskeebeleid van Vlaamse regering

Imam van erkende moskee trok als jihadi naar Syrië: failliet van moskeebeleid van Vlaamse regering

 

Chris Janssens: “Minister Homans (N-VA) moet haar dwaze plan om 50 extra moskeeën te subsidiëren, intrekken.”

 

Het Vlaams Belang verneemt via de media dat een Marokkaanse imam die in drie Antwerpse moskeeën preekte naar Syrië vertrokken is om daar de rangen van Islamitische Staat of een ander extremistisch clubje te vervoegen.  Van de drie moskeeën waar de imam preekte zijn er twee niet erkend:  El Tah El Nasser (Hoboken) en El Mohsinien (Berchem). Een derde moskee  – De Koepel uit Borgerhout –  is middels een besluit van 24 oktober 2011 van toenmalig Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois, wel erkend.

Chris Janssens, Vlaams Belang-fractieleider in het Vlaams Parlement, is scherp voor de Vlaamse regering: “Dat een imam die preekt in een erkende moskee gaat strijden in Syrië toont ondubbelzinnig het failliet aan van het moskeebeleid van bevoegd minister Liesbeth Homans (N-VA) en de Vlaamse regering die maar blijven volhouden dat moskeeën – en dan zeker erkende moskeeën – een dam zijn tegen het islamextremisme.”

Volgens Homans volstaat de ondertekening door het betrokken moskeebestuur van een verklaring dat de moskee personen die handelen tegen de Grondwet of het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM) uit de moskee weigert om een moskee ‘gematigd’ te noemen, te erkennen en te laten subsidiëren. Dit is dus duidelijk niet het geval. Specifiek met betrekking tot de Koepel trekt het Vlaams Belang overigens al veel al langer aan de alarmbel. Twee bekeerlingen die als jihadi naar Syrië trokken (Brian De Mulder en Jejoen Bontinck) , radicaliseerden in De Koepel. Desondanks vertikten de bevoegde ministers – eerst Geert Bourgeois en later Homans – het om de erkenning van deze moskee in te trekken.

Chris Janssens: “De regering blijft beweren een ‘Vlaamse islam’ te creëren dankzij moskeesubsidiëring. Alle feiten die het Vlaams Belang aanbracht en die niet pasten in dit plaatje, werden stelselmatig onder de mat geveegd. Minister Homans wilde om die reden ook nooit weten van een door het Vlaams Belang bij herhaling voorgestelde doorlichting van en controle op moskeeën. ”

Chris Janssens wil nu dat eindelijk maatregelen genomen worden: “Liesbeth Homans moet haar dwaze plan om 50 extra moskeeën te erkennen onmiddellijk intrekken. Er moet een subsidiestop voor moskeeën worden uitgevaardigd en een verbod op buitenlandse financiering van moskeeën. Ook moet er een doorlichting van alle moskeeën worden georganiseerd. De federale regering moet ook werk maken van de intrekking van de erkenning van de islam, wat inhoudt dat moslims nog wel vrij hun geloof kunnen beleven, maar dat islamonderricht niet meer wordt onderwezen op scholen, dat imams geen salaris meer ontvangen en dat moskeeën niet meer gesubsidieerd kunnen worden.”

Wim Van Osselaer 
Persverantwoordelijke fractie Vlaams parlement

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...