PB : 26/11/2015 : Asielzoekers niet meer systematisch gecontroleerd op TBC

Asielzoekers niet meer systematisch gecontroleerd op TBC

 

Kans op TBC bij asielzoekers nochtans 60 keer hoger dan bij eigen ingezetenen

 

Uit het antwoord van Vlaams minister van Volksgezondheid Vandeurzen op een vraag van Vlaams parlementslid Anke Van dermeersch blijkt dat de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil de systematische screening op TBC – die normaal gezien wordt uitgevoerd – door de grote toestroom momenteel niet meer aankunnen. Dit heeft tot gevolg dat een aantal asielzoekers naar de opvangcentra worden doorgezonden zonder dat zij op TBC gecontroleerd werden. Aangezien het nog altijd om open centra gaat en deze mensen kunnen gaan en staan waar ze willen, levert dit heel wat gevaren op voor de volksgezondheid.

Uit het antwoord van de minister blijkt immers dat asielzoekers die dit land binnenkomen tot 60 maal meer kans hebben om drager van TBC te zijn dan eigen ingezetenen. Van 2010 tot 2014 waren er gemiddeld immers 20.000 asielzoekers per jaar die zich hier aandienden, maar zij waren wel verantwoordelijk voor een tiende van alle gedetecteerde gevallen van TBC.  De Vlaamse overheid heeft daarom de Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT) ingeschakeld om de asielzoekers die door de mazen van het net zijn geslipt te screenen op TBC.

Anke Van dermeersch is evenwel van oordeel dat deze laattijdige screening onverantwoorde risico’s met zich meebrengt: “Het is onverantwoord dat men niet-gescreende asielzoekers doorstuurt naar alle uithoeken van het land. De risico’s voor de volksgezondheid zijn te groot om dit te zomaar te verwaarlozen.

Vraag en antwoord in bijlage

Anke Van dermeersch
Vlaams parlementslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...