PB 26/06/2017: Geweld tegen politieagenten: genoeg is genoeg

Geweld tegen politieagenten: genoeg is genoeg
 

Vlaams Belang schaart zich achter eisen VSOA
 

Geweld tegen hulpdiensten en in het bijzonder tegen politieagenten is tegenwoordig schering en inslag in dit land. Afgelopen weekend was het weer zover: dit weekend werden in Brussel, Antwerpen en Luik politiemensen aangevallen. Negen van hen raakten gewond. Vlaams Belang veroordeelt het steeds toenemende geweld met klem en eist eindelijk daadkracht van de regering.

Nieuwsberichten over geweld tegen politieagenten of andere gezagsdragers, men kijkt er vandaag jammer genoeg niet meer van op. Vooral in de grootsteden neemt het geweld alsmaar toe. Vlaams Belang-kamerleden Barbara Pas en Filip Dewinter stelden eerder dit jaar dan ook al schriftelijke vragen over het toenemende  geweld jegens agenten aan bevoegd minister Jan Jambon (N-VA), maar deze bleven tot op heden onbeantwoord.

Typerend is bovendien dat een stijging van dit geweld samenvalt met de ramadan. In de Gazet Van Antwerpen getuigde een buurtbewoner: “Jongeren zoeken hier wel vaker de confrontatie met de politie. Zeker tijdens de ramadan, wanneer er ’s avonds laat veel volk op straat is. Sommigen willen dan stoer doen en dagen de politie uit. Als ze dan reactie krijgen, zit het spel snel op de wagen. Eén vonkje kan de hele boel doen ontploffen.”

Het is duidelijk dat bepaalde bevolkingsgroepen geen enkel respect hebben voor onze agenten. Het is dan ook terecht dat de politievakbond VSOA pleit voor het strenger bestraffen van daders van gewelddaden tegen politie en hulpdiensten. Tom Van Grieken: “Met hun uniform vertegenwoordigen politieagenten onze wetten. Wie onze politiemacht op een dergelijke schofterige manier behandelt en aanvalt, geeft dus ook blijk van een misprijzen voor onze wetten en normen. Net daarom moeten dit soort misdaden dan ook strenger bestraft worden. Wij scharen ons voluit achter de eisen van de VSOA.”

Bob De Brabandere
Politiek secretaris van de voorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...