PB : 26/05/2016 : Uitnodiging persconferentie “De ‘plaasmoorde’ in Zuid-Afrika: een voortdurende genocide”

Uitnodiging persconferentie “De 'plaasmoorde' in Zuid-Afrika: een voortdurende genocide”

 

Woensdag 1 juni, 10u30, Vlaams Parlement

 

Van maandag 30 mei tot woensdag 1 juni is de Zuid-Afrikaanse zanger, acteur, schrijver en cultuuractivist Steve Hofmeyr te gast in Vlaanderen op uitnodiging van Europees parlementslid Gerolf Annemans en de Europese fractie 'Europa van Naties en Vrijheid' (ENV), waar het Vlaams Belang deel van uitmaakt.

 

Tijdens die dagen ondersteunt hij o.m. in het Vlaams parlement, het federale parlement en het Europees parlement mee de indiening van voorstellen van resolutie en moties waarin de aandacht van de diverse regeringen en parlementen wordt gevraagd voor de zogenaamde ‘plaasmoorde’ in Zuid-Afrika. Onze parlementaire initiatieven willen vanuit Europa de vraag doen stellen aan de regering van Zuid-Afrika, die sinds 1994 voor alle democratische landen een partner is op diverse terreinen, om daadwerkelijk op te treden tegen deze vorm van genocide.

 

De ‘plaasmoorde’ zijn overvallen en moorden waarbij overwegend Afrikaner boeren in of aan hun boerderij worden vermoord, vaak na gruwelijk te zijn gemarteld. Het aantal slachtoffers van deze moorden met een vaak duidelijk racistisch karakter loopt in de duizenden. De Zuid-Afrikaanse ANC-regering treedt – ondanks tal van beloftes – onvoldoende op tegen deze gruwel. Daardoor worden boerderijen, regio's en de landbouw in het algemeen ontwricht, waardoor ook veel niet-blanke werknemers werkloos en ontredderd raken.

 

Steve Hofmeyr is niet partijpolitiek gebonden, maar steunt allen die de problematiek internationaal onder de aandacht willen brengen. Zelf speelde hij de hoofdrol in de Zuid-Afrikaanse film ‘Treurgrond’, die de ‘plaasmoorde’ als thema heeft.

 

Op een persconferentie lichten partijvoorzitter Tom Van Grieken, Europees parlementslid Gerolf Annemans en gast Steve Hofmeyr de problematiek en de initiatieven toe.

 

U bent graag uitgenodigd op woensdag 1 juni om 10.30u in het Vlaams Parlement (Frans Masereelzaal). Omwille van veiligheidsmaatregelen dient u uw aanwezigheid te melden via fractiesecretaris Wim Van Osselaer (wim.vanosselaer@vlaamsbelang.orgof 02/552.48.59). De toegang tot de persconferentie geschiedt via het Huis van Vlaamse Volksvertegenwoordigers, Leuvenseweg 86. 

Dimitri Hoegaerts
Woordvoerder Gerolf Annemans

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...