PB : 26/01/2016 : Wilders komt spreken in Vlaams Parlement

Wilders komt spreken in Vlaams Parlement

 

De Nederlandse PVV-politicus Geert Wilders komt op 4 maart spreken op een colloquium van de Beweging voor Naties en Vrijheid, de Europese overkoepelende partij waar onder meer het Vlaams Belang deel van uitmaakt. De aanvraag werd gisteren goedgekeurd door het Bureau van het Vlaams Parlement. Het politiek evenement is de laatste in een reeks van drie studiedagen die de basis moeten vormen van de herijking van het beleidsinhoudelijk programma van de Vlaams-nationale partij.

Na een interne herstructurering en een verjonging van het partijkader zijn we volop bezig aan de herdefiniëring van ons partijprogramma. Zonder af te dingen op onze uitgangspunten gaan we over tot de hertaling van onze boodschap. Hiertoe lanceerde het partijbestuur een inhoudelijke drietrapsraket: drie colloquia over identiteit, soevereiniteit en vrijheid. Vorig jaar brachten we reeds een aantal opmerkelijke sprekers samen rond de eerste twee thema’s. Onder meer Marine Le Pen sierde hierbij de sprekerslijst.

De derde en laatste horde volgt met het vrijheidscolloquium op 4 maart. Onder de noemer ‘Vrijheid’ zetten we opnieuw de bakens uit door een antwoord te formuleren op de pertinente vraag hoe we binnen de nefaste context van massa-immigratie, islamisering, Europese integratie en globalisering onze verworven vrijheden kunnen handhaven. We bevinden ons immers op een hellend vlak. Denk maar aan de aparte zwemuurtjes voor vrouwen, halalvoedsel in de schoolrefters, zelfcensuur tijdens het carnaval, hoofddoekdracht in de openbare dienst, het herdopen van kerstmarkten tot wintermarkten, het voorzien van gebedsruimtes op de werkvloer. Steeds opnieuw worden onze vrijheden geofferd op het altaar van de multicultuur.  

Naast colloquiumvoorzitter Chris Janssens en partijvoorzitter Tom Van Grieken kunnen we voor deze politieke apotheose rekenen op de populairste politicus van Nederland, met name Geert Wilders. Verder prijkt ook dr. Machteld Zee op de sprekerslijst. De kersverse doctor aan de Universiteit van Leiden zal er een lezing geven over haar proefschrift handelend over de shariarechtbanken in Engeland: het islamitisch rechtssysteem waarbij vrouwenrechten massaal worden geschonden, in het hart van Europa.  

Haar referaat maakt duidelijk dat het hoog tijd is voor een assertieve verdediging van onze waarden, normen en vrijheden. Voortaan moet alles draaien rond onze verworven rechten en de bescherming daarvan. Wie duurzaam in dit land wil verblijven, moet zich aan ons aanpassen en niet omgekeerd.  

Het Vlaams Belang is volop in beweging. Samen maken wij van onze partij opnieuw een frisse, sterke en moderne politieke formatie die een duidelijk antwoord biedt op de problemen en uitdagingen van de 21ste eeuw.

Tom Van Grieken
Voorzitter Vlaams Belang

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...