PB : 25/07/2016 : Subsidiëring Erdogan-moskeeën met Vlaams belastinggeld: worden andere partijen eindelijk ook wakker?

Subsidiëring Erdogan-moskeeën met Vlaams belastinggeld: worden andere partijen eindelijk ook wakker?

 

Chris Janssens: “Onmiddellijk werk maken van subsidiestop voor moskeeën die gelieerd zijn aan buitenlandse regimes of organisaties.”

 

In navolging van het Vlaams Belang gaan nu eindelijk ook in andere partijen stemmen op die de subsidiëring van de Turkse Diyanet-moskeeën in ons land in vraag stellen. Het Vlaams Belang heeft van meet af aan gesteld dat de subsidiëring van moskeeën en zeker van Turkse staatsmoskeeën in ons land een fundamentele vergissing is. Het is tekenend dat alvast dit laatste nu ook openlijk wordt toegegeven door uitgerekend de kabinetsmedewerker die in 2007 samen met minister Marino Keulen (Open VLD) de eerste subsidiëring van Turkse moskeeën voorbereidde. 
 
Chris Janssens: “De Vlaamse regering en N-VA-minister Liesbeth Homans in het bijzonder laten momenteel 13 Turkse Diyanetmoskeeën subsidiëren die onder het gezag en toezicht staan van het fundamentalistische Erdogan-regime, dat er de imam aanstelt en de inhoud van de preken bepaalt. Die moskeeën zijn heuse propagandamachines voor Erdogan en hebben als eerste bedoeling de hier wonende Turken bij de les te houden. 11 ervan zijn zelfs eigendom van de Turkse staat. Het is toch totaal van de pot gerukt dat deze moskeeën, die doelbewust de integratie van de hier levende Turken belemmeren, worden gesubsidieerd met Vlaams belastinggeld.”  
 
Het Vlaams Belang vraagt minister Homans al sinds 2014 om – naar Nederlands voorbeeld – een onderzoek te laten verrichten naar de manier waarop de Diyanet-moskeeën de integratie belemmeren.  Zonder resultaat helaas. Omdat de Vlaamse regering – ondanks de vele verzoeken van het Vlaams Belang – geen initiatief ter zake neemt en intussen meer dan ooit duidelijk is geworden dat deze moskeeën de integratie zelfs actief tegenwerken, zal het Vlaams Belang nog deze week een voorstel van decreet indienen om het eredienstendecreet van 2004 te laten aanpassen. Chris Janssens: “Het Vlaams Belang wil een nieuw erkenningscriterium in de wetgeving laten inschrijven, namelijk dat een moskee die gelieerd is aan een buitenlands regime of een internationale organisatie geen subsidies meer kan ontvangen. De stopzetting van de subsidiëring van de Diyanetmoskeeën moet voor onze partij een eerste stap zijn in de richting van een totale subsidiestop voor de islam.”  

Het Vlaams Belang kant zich zoals geweten ook tegen het dwaze plan van minister Homans om 45 extra moskeeën te (laten) betoelagen, waaraan een prijskaartje hangt van ongeveer 1,5 miljoen euro per jaar. 
 

 

Wim Van Osselaer 
Persverantwoordelijke fractie Vlaams parlement

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...