PB 25/04/2017: Wouter Vermeersch lijsttrekker 2018 in Kortrijk

Wouter Vermeersch lijsttrekker 2018 in Kortrijk
 

Op voorstel van het Kortrijks afdelingsbestuur en met goedkeuring van het nationaal partijbestuur is Wouter Vermeersch aangeduid als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

Wouter Vermeersch is 32 jaar. Hij studeerde Handelsingenieur aan de Ufsia (Universiteit Antwerpen). Vermeersch was medeoprichter van Jong Gezond Verstand, de jongerenbeweging van LDD. In 2009 stond hij op de vierde plaats van de West-Vlaamse lijst voor het Vlaams Parlement en groeide door in de partij tot nationaal politiek secretaris en lid van het partijbestuur. Deze functie stelde hem in staat om een haarscherp ideologisch profiel aan te meten: onomwonden Vlaams en uitgesproken rechts.

Na een periode van acht jaar op de achtergrond, door de opstart en uitbouw van zijn eigen bedrijf, gooide Vermeersch zich vorig jaar weer volop in de politieke arena bij het Vlaams Belang. Sinds begin dit jaar is Vermeersch actief in het Europees Parlement als economisch adviseur voor de politieke fractie van onder andere Gerolf Annemans, Marine Le Pen en Geert Wilders.

Wouter Vermeersch is strijdvaardig: “Het stadbestuur in mijn woonplaats Kortrijk, heb ik als ondernemer gewikt, gewogen en te licht bevonden”, zegt Vermeersch. “De stadcoalitie van N-VA, Sp.a en VLD kraakt langs alle kanten. N-VA Kortrijk is verscheurd en lost de Vlaamse en rechtse verwachtingen niet in. Met als triest hoogtepunt: burgemeester en schepenen, die elkaar in 2015 stonden te verdringen bij de aankondiging van een bijkomende megamoskee in het hart van Kortrijk. Ik wil mee de stille meerderheid in Kortrijk vertegenwoordigen die hier absoluut niet mee akkoord gaat!

Vermeersch heeft zich voorheen als politiek secretaris en vandaag als economisch adviseur steeds geconcentreerd op het inhoudelijke aspect van de politiek. “We werken aan een actieplan ‘Beter Kortrijk’ waarin we onder andere zullen focussen op een verstandiger sociaal beleid, de winkelleegstand in onze stad, de bereikbaarheid van Kortrijk, maar ook meer aandacht voor de deelgemeenten. Dit alles natuurlijk naast de klassieke Vlaams Belang-strijdpunten met betrekking tot de leefbaarheid en veiligheid in onze stad en het aanpakken van illegaliteit en islamisering. Concreet zullen wij pleiten voor een asielstop en een moskeestop in Kortrijk”, zegt Vermeersch.

Vermeersch geeft de vernieuwing en verjonging van de partij mee gestalte. In nauwe samenwerking met gemeenteraadslid Steve Vanneste en het afdelingsbestuur gaat hij nu werk maken van de verdere lijstvorming en het verkiezingsprogramma. De vastberadenheid en het enthousiasme om van het Vlaams Belang ook in Kortrijk opnieuw een politieke kracht van formaat te maken, zijn alvast aanwezig want Kortrijk verdient beter.

Bijlagen:

– Actieplan ‘Beter Kortrijk’

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...