PB: 25/01/2017: Vandalisme en agressie op openbaar vervoer nemen fors toe: 12% stijging tussen 2015 en 2016

Vandalisme en agressie op openbaar vervoer nemen fors toe: 12% stijging tussen 2015 en 2016
 

41% meer fysieke agressie tegen reizigers, in Antwerpen zelfs 60%
 

Uit een antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Anke Van dermeersch blijkt dat het vandalisme en de agressie op het openbaar vervoer van De Lijn in 2016 opnieuw fors is toegenomen, met Antwerpen als koploper. Daar waar in 2014 en 2015 nog een daling van het vandalisme ten opzichte van de voorgaande jaren kon worden genoteerd, was er in 2016 terug een flinke toename waar te nemen.

In 2016 werden immers 548  pv’s uitgeschreven voor vandalismefeiten door de diensten van De Lijn, een toename met 12% ten opzichte van het voorgaande jaar (2015: 481 vandalismefeiten / 2014: 493 vandalismefeiten). Deze cijfers zijn bovendien een zware onderschatting van het reële aantal feiten aangezien enkel een pv opgesteld wordt door De Lijn indien de dader(s) op heterdaad betrapt wordt. Daarenboven wordt er door De Lijn geen administratief pv opgesteld wanneer de politiediensten tussenkomen en een strafrechtelijk pv opstellen. De meest voorkomende overtreding waarvoor De Lijn pv’s opstelt naar aanleiding van betrapping op heterdaad is het bevuilen van voertuigen: 275 van de 548 pv’s in 2016.

Het  mag ook duidelijk zijn dat in de beteugeling van dit vandalisme het gerecht (ook hier) schromelijk in gebreke blijft. Uit het antwoord blijkt immers dat daar waar de daders geïdentificeerd worden en De Lijn zich burgerlijke partij stelt “het aantal zaken waarbij dit tot een gerechtelijk slot komt, uitermate beperkt is”. Van de 141.968 euro die door De Lijn aldus werd gevorderd in 2016 kon inderdaad maar 8.562 euro of 6% worden gerecupereerd.De geleden schade loopt jaarlijks op: In 2016 141.970 euro, dus een stijging van 13% ten overstaande van 2015 (125.576 euro).

Naast vandalisme blijkt agressie evenwel nog veel forser te zijn toegenomen en is dit vooral een acuut probleem in Antwerpen. Fysieke agressie tussen reizigers bij De Lijn deed zich in essentie in de provincie Antwerpen voor, dat in 2016 (jan-sept) goed was voor 88,76% van alle gevallen in heel Vlaanderen. In zijn geheel steeg deze agressiecategorie van 2015 (jan-sept) op 2016 (jan-sept) met niet minder dan 41%; in Antwerpen was dat zelfs met 60,4%. De verbale agressie tussen reizigers daalde daarentegen lichtjes. De verbale agressie tegen bestuurders van haar kant steeg lichtjes met 6,5%.

Anke Van dermeersch: “Deze cijfers zijn echt alarmerend, zeker voor Antwerpen. Niet alleen stijgt de agressie fors, er grijpt  ook duidelijk een verruwing van de incidenten plaats vermits fysieke agressie tussen reizigers fors stijgt. Het garanderen van de veiligheid op het openbaar vervoer is een fundamentele voorwaarde om het gevoel van onveiligheid bij de burgers weg te nemen. Vooral ouderen en vrouwen zijn het slachtoffer van feiten van agressie op het openbaar vervoer. Het Vlaams Belang pleit voor het oprichten van een BTT-brigade (Bus-Tram-Trein-brigade) bij de federale politie die de veiligheid moet verzekeren op het openbaar vervoer. De spectaculaire toename van agressie bij De Lijn brengt de kwaliteit van het openbaar vervoer als alternatief voor de auto ernstig in het gedrang.

 

Anke Van dermeersch
Vlaams parlementslid

Klik hier voor de schriftelijke vraag van Anke Van dermeersch

Klik hier voor het antwoord

Klik hier voor de bijlage bij het antwoord (cijfers)

 

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...