PB : 24/10/2016 : Minder dan 1 op 100 schijnhuwelijken bestraft

Minder dan 1 op 100 schijnhuwelijken bestraft

 

Barbara Pas: “Moesten schijnhuwelijken even hard aangepakt worden als chauffeurs die 51 rijden in de bebouwde kom, zouden we al een pak verder staan”

 

Hoewel er jaarlijks zo’n 1.700 PV’s worden opgesteld over schijnhuwelijken, vloeien er gemiddeld amper 12 veroordelingen uit voort. Dat is minder dan 1 procent. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas bemachtigde bij justitieminister Geens.

Om verblijfspapieren te bekomen, maken illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers steeds vaker gebruik van het huwelijk als immigratiekanaal. Tussen 2014 en 2015 verdubbelde het aantal geregistreerde dossiers. En ook het schijnsamenwonen zit fors in de lift. Waar in 2014 652 dossiers werden geregistreerd, waren er dat in 2015 al 1.483. Opmerkelijk is echter dat die dossiers amper uitmonden in een ontbinding van het huwelijk en dus onbestraft blijven. Zo werden in het piekjaar 2015 amper 2 schijnhuwelijken ontbonden. Nog treffender is dat de minister geen cijfers wil vrijgeven over het aantal veroordeelde schijnechtelingen dat ook effectief hun nationaliteit verloren als gevolg van de bewezen immigratiefraude.

Barbara Pas wijst er op dat er in België nog steeds geen wettelijke regeling bestaat om vreemdelingen die betrapt worden op een schijnhuwelijk het verblijfsrecht automatisch te ontnemen. “Door de gerechtelijke achterstand en het niet-prioritair behandelen van het schijnhuwelijk en het schijnsamenwonen voert men een feitelijk gedoogbeleid ten aanzien van immigratiefraude. Dat kost de maatschappij niet alleen veel geld, er gaan ook vaak schrijnende gezinssituaties achter schuil van misbruik,geweld en bedrog tegenover vrouwen.”

Aangezien schijnhuwelijken moeilijk aan te tonen zijn, zijn de gestegen cijfers volgens het Vlaams Belang-kamerlid slechts het topje van de ijsberg. Gezien de enorme instroom is het, aldus Pas, van essentieel belang dat immigratiefraude veel nauwlettender onder de loep wordt genomen.“Moesten schijnhuwelijken even hard aangepakt worden als chauffeurs die 51 rijden in de bebouwde kom, zouden we al een pak verder staan”, klinkt het.    

Antwoord minister Geens in bijlage.

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...