PB : 23/11/2015 : Aantal opgefokte bromfietsen in Brussel stijgt sterk

Aantal opgefokte bromfietsen in Brussel stijgt sterk

 

Veiligheid motorrijders blijkbaar onbelangrijk voor meeste politici

 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rijden meer en meer bromfietsen rond, die niet conform zijn aan hun gelijkvormigheidsattest. Het gaat daarbij meestal om zogenaamd “opgefokte” bromfietsen die werden aangepast met het oog op een hogere maximumsnelheid. Dat blijkt uit een antwoord van mobiliteitsminister Galant op een vraag van Vlaams Belang-fractievoorzitter Barbara Pas. In Vlaanderen en Wallonië daarentegen daalde het aantal inbreuken.

Waar er in Vlaanderen in 2010 nog 674 overtredingen werden vastgesteld, is dat in 2014 gedaald tot 587. In Wallonië was de daling nog opvallender: van 413 naar 220.  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest echter ziet een omgekeerde evolutie: een stijging van 60 naar 132.

Het zijn vooral jongere bestuurders die zich schuldig maken aan het “aanpassen” van een bromfiets: van de 940 inbreuken gebeurden er 325 door bestuurders jonger dan 18, en 340 door bestuurders tussen de 18 en 24 jaar.

Niet alleen opgefokte bromfietsen zijn echter een oorzaak van heel wat ongevallen. Ook een vaak onaangepaste weginfrastructuur ligt vaak aan de basis van soms dodelijke ongevallen voor bromfietsers en motoren. In het Brussels Hoofdstedelijk Parlement diende Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens een voorstel in, om bij de inrichting van wegen en pleinen meer rekening te houden met de veiligheid van gemotoriseerde tweewielers.  Het voorstel werd afgelopen vrijdag tijdens de plenaire vergadering van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement echter weggestemd door alle partijen, op het Vlaams Belang na. Dominiek Lootens: “Het is ontgoochelend dat – ondanks eerdere verkiezingsbeloftes – de veiligheid van motorrijders de andere politieke partijen absoluut niet interesseert. Hoeveel dodelijke ongevallen dienen er nog te gebeuren vooraleer er eindelijk ingegrepen wordt?” Ook een tweede Vlaams Belang-voorstel om in Brussel te voorzien in meer motorparkings, werd door alle andere partijen van tafel geveegd.

Dominiek Lootens
Fractievoorzitter in het Brussels Parlement

Barbara Pas
Fractievoorzitter in de Kamer

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...