PB : 23/02/2016 : Leefloon buitenlanders kost belastingbetaler kwart miljard euro

Leefloon buitenlanders kost belastingbetaler kwart miljard euro

 

Vlaams Belang pleit voor koppeling uitkering aan aantal gewerkte jaren

 

Buitenlanders ontvingen vorig jaar 243 miljoen euro aan leefloon. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas opvroeg bij integratieminister Willy Borsus (MR).

Afgelopen week raakte bekend dat niet-EU-vreemdelingen tien keer vaker een leefloon ontvangen dan Vlamingen. Waar in 2015 1 op 128 Vlamingen een leefloon ontvingen, is dat bij niet EU-burgers 1 op 12. Een tienvoud dus. Gevraagd naar de nationaliteit en de totale kostprijs van deze leefloners kwam Barbara Pas nu ook te weten welke nationaliteiten het meest beroep doen op deze sociale uitkering. Met een kostprijs van 23 miljoen euro staan de Marokkanen hierbij met stip op één, gevolgd door erkende vluchtelingen (22 miljoen) en Congolezen (15 miljoen). Maar ook minder voor de hand liggende nationaliteiten ‘sieren’ de top. Zo ontvingen Guineeërs in 2015 meer dan 13 miljoen euro aan leefloon, Roemenen waren goed voor 10 miljoen euro.

In totaal kregen afgelopen jaar 44.836 vreemdelingen een leefloon toegekend. Dat is een kwart van het totaal aantal leefloners. Nieuwe-Belgen niet inbegrepen. Belangrijke kanttekening: een leefloon is niet hetzelfde als een werkloosheidsuitkering. Volgens het jaarverslag van de RVA blijkt alvast dat ook daar een sterke oververtegenwoordiging is van immigranten. Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas: “Deze cijfers bewijzen andermaal dat de massa-immigratie ons sociaal stelsel ondermijnt. Het begrip OCMW van de wereld spelen, kan haast niet letterlijker”.

Volgens Pas tonen de cijfers ook aan dat het fabeltje als zou immigratie garant staan voor het opvangen van de vergrijzingskost, niet klopt. Het Vlaams Belang-kamerlid pleit er dan ook voor om naar Deens voorbeeld een koppeling te maken voor migranten waarbij pas een sociale uitkering kan worden bekomen, nadat men een aantal jaar  gewerkt heeft. “Men kan van de Vlaamse belastingbetaler, die in deze tijden al kapot belast wordt, niet verlangen dat hij bankautomaat voor sociale toeristen blijft spelen”, aldus Pas.

Bijlagen: schriftelijke vraag van Barbara Pas en antwoord van minister Borsus

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...