PB: 23/01/2017: N-VA-aankondigingspolitiek moet non-beleid islamextremisme camoufleren

N-VA-aankondigingspolitiek moet non-beleid islamextremisme camoufleren
 

Telkens wanneer het Vlaams Belang het ronduit islamofiele beleid van de N-VA-regeringen doorprikt, tovert een N-VA-kopstuk een straffe uitspraak uit de mouw om de kritiek van de achterban te counteren.

Ook vorige week kreeg de N-VA heel wat kritiek te verduren naar aanleiding van de plannen van minister Homans om 43 extra moskeeën te erkennen en te laten subsidiëren. Vandaag kondigt Peter De Roover aan dat “het een kapitale fout is meningen van radicale moslims, die waarden als de gelijkheid van man en vrouw afwijzen, te tolereren”.  Deze uitspraken staan echter in enorm contrast met het beleid van de N-VA. Dat wordt vooral gekenmerkt door laksheid waarbij de verspreiding van moslimextremisme niet alleen wordt gedoogd, maar soms zelfs wordt betoelaagd. Enkele voorbeelden:

  1. Begin 2016 werd duidelijk dat verschillende moslimextremisten zetelen in de met federaal belastinggeld gefinancierde moslimexecutieve die daar “de belangen verdedigen van onder meer Qatar en Saoedi-Arabië” en in verband worden gebracht met doodsbedreigingen. Er volgde geen sanctie. Integendeel, de dotatie van de Executieve werd door de Federale Regering zelfs verhoogd van 271.000 euro (2015) naar 343.000 euro (2016).
  2. In november 2015 raakte bekend dat een imam van de erkende Antwerpse moskee ‘De Koepel’ (erkend door minister Bourgeois op 24/10/2011) als jihadist naar Syrië trok. Nochtans  bepalen de erkenningsvoorwaarden dat een moskee in zo’n geval niet langer erkend kan blijven. Ondertussen heeft de moskee zijn erkenning nog steeds op zak.
  3. Bijna de helft van de door de Vlaamse Regering erkende en betoelaagde moskeeën zijn moskeeën die behoren tot de Diyanet, het Turkse ministerie van Religieuze Zaken. De imams van deze moskeeën zijn Turkse overheidsambtenaren. De Diyanet neemt standpunten in die haaks staan op de principes van onze democratische rechtsstaat. Tot op heden werd nog geen enkele erkenning van een Diyanet-moskee ingetrokken.

Tom Van Grieken: “Opnieuw moeten stoere uitspraken de aandacht afleiden van een beleid dat liever de kop in het zand steekt voor het moslimextremisme. De N-VA verhinderde zelfs dat het Vlaams Belang deel kon uitmaken van de onderzoekscommissie die werd opgericht naar aanleiding van de jihad-aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel. De confrontatie met de kritiek van een partij die de problemen met naam durft noemen, was allicht ongewenst.”

Het Vlaams Belang dringt erop aan dat N-VA afstapt van het aankondigingsbeleid en maatregelen neemt die effectief een trendbreuk vormen met het reeds veel te lang gevoerde ‘lassez faire’-beleid. Tom Van Grieken doet enkele concrete voorstellen: “Het Vlaams Belang vraagt een onmiddellijke intrekking van alle subsidies aan de islam, een verbod op buitenlandse subsidiëring voor islamitische organisaties en moskeeën die in ons land actief zijn, een sluiting van fundamentalistische moskeeën en een versnelde uitwijzing van alle haatpredikers en moskeeverantwoordelijken die een salaris ontvangen van buitenlandse overheden.”

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...