PB : 22/12/2016 : “Antiterreurbazooka” blijft voor helft onuitgevoerd

‘Antiterreurbazooka’ blijft voor helft onuitgevoerd

 

Van de 33 actiepunten die in het vooruitzicht werden gesteld,  blijft zowat de helft dode letter.

 

Na de aanslagen in Parijs in november vorig jaar kondigde de regering een heuse ‘bazooka’ antiterreurmaatregelen aan. Het Vlaams Belang sprak destijds de hoop uit dat het niet bij de klassieke aankondigingspolitiek zou blijven. Helaas moeten we een jaar en vele aankondigingen later vaststellen dat op de steekvlampolitiek de waakvlampolitiek is gevolgd.

Uit de bundeling van parlementaire vragen van Barbara Pas aan de regering kan worden geconcludeerd dat van de 33 actiepunten die in het vooruitzicht werden gesteld, zowat de helft dode letter bleven. We beperken ons tot de meest essentiële. Van het tegengaan van de verspreiding van jihadistische propaganda via internet werd zo goed als geen werk gemaakt. Hetzelfde geldt voor het brengen van transparantie in de (buitenlandse) financiering van moskeeën, waar niet de minste vooruitgang werd geboekt.  

Een ander belangrijk en opvallend manco is het feit dat ondertussen nog steeds geen sprake is van de aangekondigde verlenging van de voorlopige hechtenis tot 72 uur, om van de groots aangekondigde nieuwe regeling voor de noodtoestand nog maar te zwijgen.

Nog opmerkelijker is het feit dat degenen die een manifeste bedreiging vormen voor onze samenleving, niet in het minst de teruggekeerde ‘Syriëstrijders’, al te dikwijls ongemoeid worden gelaten: slechts 54 van de circa 120 teruggekeerde Syriëstrijders zitten achter slot en grendel. Van het ‘vastzetten’ van de 640 door de veiligheidsdiensten gekende moslimextremisten door middel van een enkelband kwam al helemaal niets terecht. Nochtans een cruciaal element in het voorkomen van nieuwe terreurdaden.  

Maar nog fundamenteler is dat de onmiskenbare band tussen de aanhoudende terreur in Europa en het compleet falend immigratiebeleid tot op vandaag wordt geloochend. Reeds in 2005 waarschuwde de Europese Commissie in een rapport dat de  moslimgemeenschappen in Europa dé kweekvijver vormden voor terroristen. Meer dan tien jaar later stellen we vast dat hieruit geen lessen werden getrokken. Wel integendeel: de massale instroom in combinatie met een rampzalig uitwijzingsbeleid zorgen ervoor dat deze kweekvijver voor jihadisten nog altijd groter wordt. Zolang men weigert deze ongemakkelijke waarheid onder ogen te zien en men zich blijft beperken tot symptoombestrijding zullen de vreselijke taferelen zoals die zich deze week in Berlijn hebben afgespeeld, zich blijven herhalen.

Het Vlaams Belang zal bij monde van Kamerlid Filip Dewinter de regering vandaag confronteren met de ondermaatse resultaten. 

Bijlagen:

  • Overzichtstabel van aangekondigde maatregelen en hun realisaties. 
  • Antwoorden van justitieminister Geens en minister van Binnenlandse Zaken Jambon.        

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...