PB : 22/06/2016 : Vlaams Belang dient voorstel in om volksraadpleging mogelijk te maken

[PERSBERICHT – 22 juni 2016]

Vlaams Belang dient voorstel in om volksraadpleging mogelijk te maken

 

Tom Van Grieken: “Burger moet rechtstreeks inspraak hebben in fundamentele beleidskeuzes.”

 

Naar aanleiding van het Brexit-referendum wil het Vlaams Belang het thema van de rechtstreekse democratie op de Vlaamse politieke agenda zetten en de andere partijen verplichten ter zake kleur te bekennen. Met de zesde staatshervorming kreeg Vlaanderen begin 2014 de bevoegdheid om gewestelijke (adviserende) volksraadplegingen te organiseren. Het Vlaams Belang stelt echter vast dat de regering-Bourgeois na twee jaar nog steeds geen initiatief heeft genomen om uitvoering te geven aan deze mogelijkheid. Daarom dient het Vlaams Belang vandaag in het Vlaams Parlement een voorstel van bijzonder decreet in ‘houdende inrichting van een Vlaamse volksraadpleging’.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken licht het voorstel toe: “Terwijl in andere Europese landen de bevolking de gelegenheid krijgt zich uit te spreken over belangrijke politieke kwesties, wordt de Vlaming dit recht nog steeds ontzegd. Zelfs de invoering van door de grondwet toegelaten adviserende volksraadplegingen blijkt voor sommige partijen onwenselijk. Over te veel fundamentele kwesties  – zoals het opengrenzenbeleid en de sluipende uitbreiding van de EU-bevoegdheden – wordt beslist boven de hoofden van de mensen en zelfs tegen de wil van een meerderheid in. Beloften die voor de verkiezingen worden, gemaakt worden na de verkiezingen snel weer ingetrokken. Geen wonder dat veel Vlamingen hun vertrouwen in de politiek verloren hebben. Vlaanderen heeft nood aan een democratisering van zijn politieke bestel. ” 

Concreet wil het Vlaams Belang dat het Vlaams Parlement op eigen initiatief of op verzoek van minstens 100.000 kiesgerechtigden (alle meerderjarige inwoners van Vlaanderen met de Belgische nationaliteit) een volksraadpleging kan organiseren. De stemmen worden geteld wanneer minstens 10% van de kiesgerechtigden heeft deelgenomen aan de stemming. Tom Van Grieken: “Volksraadplegingen geven burgers de mogelijkheid druk uit te oefenen op de regering en het beleid bij te sturen. Ik wil dat de burger rechtstreeks inspraak krijgt in fundamentele beleidskeuzes. Voor het Vlaams Belang mag de organisatie van facultatieve gewestelijke volksraadplegingen, zoals nu voorzien wordt in de grondwet, echter geen eindpunt zijn van de democratisering van ons land. Het Vlaams Belang streeft op termijn naar een systeem van bindende referenda naar Zwitsers model.”

In bijlage vindt u ons voorstel van bijzonder decreet ‘houdende instelling van een Vlaamse volksraadpleging’.

Wim Van Osselaer
Fractiesecretaris

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...