PB 21/09/2017: Kamer stemt vandaag over verengelsing Koninklijke Militaire School

Kamer stemt vandaag over verengelsing Koninklijke Militaire School
 

Zoveelste achteruitgang op taalgebied onder de regering-Michel
 

Vandaag wordt in de Kamer een wetsontwerp besproken en normaliter ook gestemd waarmee onder meer het onderwijs aan de Koninklijke Militaire School (KMS) zo goed als volledig wordt verengelst. De masters zullen voortaan volledig in het Engels worden gedoceerd; voor de bachelors wordt eveneens voorzien dat een groot deel van de cursussen in het Engels zal kunnen worden onderwezen. Klap op de vuurpijl is dat leerlingen aan de KMS die hun bachelors met succes hebben afgerond niet aan hun studies van de masteropleiding zullen kunnen beginnen wanneer zij niet het bewijs leveren over een voldoende kennis van het Engels te beschikken.

Barbara Pas: “Dat komt dus in feite neer op een opleidingsverbod om taalredenen, en wel in verband met kennis van een vreemde taal, bovendien niet eens een landstaal. Ik begrijp perfect dat onze militaire kaders een goede kennis van het Engels nodig hebben omdat zij vaak in internationale context moeten opereren, maar dat is nog iets heel anders dan het volledige onderwijs te verengelsen. Voor het Vlaams Belang is het essentieel dat alle vakken, met uitzondering van de taalvakken, in eigen taal worden onderwezen. Een goede kennis van het Engels kan perfect worden aangeleerd via het taalvakkenonderwijs. Ik vind het overigens bijzonder stuitend dat het uitgerekend een N-VA-excellentie is, minister Vandeput van Defensie, zogezegd een Vlaams-nationalist, die deze verengelsingsplannen in de steigers heeft gezet en ze nu uitvoert.

Pas heeft dan ook een amendement ingediend op het wetsontwerp van minister Vandeput om de geplande verengelsing niet te laten doorgaan.

Het is trouwens niet de eerste keer dat deze regering de door de Vlaamse Beweging moeizaam bevochten taalverworvenheden op de helling zet. Dat gebeurde immers reeds eerder met het Nederlands als octrooitaal, het verstrekken van uittreksels uit de kruispuntbank voor ondernemingen en niet in het minst wat de taalsituatie in Brussel betreft.

Pas: “Daarmee is nog maar eens aangetoond dat de meerwaarde van de N-VA in deze regering voor de Vlaamse ontvoogding absoluut nul is, meer zelfs, zich onder nul situeert. In plaats van vooruit, gaan we erop achteruit en het is de N-VA die in dat verband dan nog meer dan eens het voortouw neemt. Ik hoop dat mijn amendement N-VA tot betere inzichten kan brengen en dit mee goedkeurt, maar veel kans daartoe is er eerlijk gezegd niet.

Bijlage: amendement op wetsontwerp 54-2541

 

Peter Lemmens
Fractiesecretaris

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...