PB : 21/01/2016 : Minister Homans heeft extremisme en onfrisse praktijken in Moslimexecutieve verzwegen

Minister Homans heeft extremisme en onfrisse praktijken in Moslimexecutieve verzwegen

 

Vlaams Belang wil dat samenwerking met Moslimexecutieve wordt stopgezet en geldkraan wordt toegedraaid

 

Het Vlaams Belang is niet verrast over de berichten die de voorbije dagen in de Vlaamse kranten verschenen over het uitbarsten van de etterbuil binnen de Moslimexecutieve. Al jaren strompelt de Moslimexecutieve van de ene interne ruzie naar de andere. Nu blijkt de situatie zo mogelijk nog erger te zijn dan gedacht. Er wordt nu openlijk toegegeven dat de Moslimexecutieve extremisten in haar rangen telt die banden hebben met Saoedi-Arabië en sympathieën voor extremistische organisaties.

Chris Janssens, Vlaams Belang-fractievoorzitter, reageert: “Ik vind het absoluut onverantwoord dat een Moslimexecutieve die extremisten in haar rangen telt door de Vlaamse regering steeds meer verantwoordelijkheden, bevoegdheden en geld in de schoot geworpen krijgt. Zo bepaalt de Moslimexecutieve het leerplan voor de meer dan 700 islamleerkrachten in het land, levert ze hun erkenning af en doet ze hun voordracht in de scholen. Ook zet de Moslimexecutieve de erkenningsprocedure in gang voor moskeeën en staat ze in voor de imamopleidingen. Recent kreeg ze van de regering-Bourgeois zelfs nog 60.000 euro voor een theologische infolijn.”

Chris Janssens is tevreden dat de onfrisse toestanden binnen het vertegenwoordigend orgaan van de moslims in België eindelijk in de openbaarheid komen: “Vorig jaar is de Moslimexecutieve door minister van Integratie Liesbeth Homans tal van keren ter sprake gebracht in het Vlaams parlement in het kader van nieuwe verantwoordelijkheden die de Vlaamse regering deze instantie toeschuift. Al die tijd verzweeg minister Homans de onfrisse praktijken daar. Nog in december stelde ze in de Commissie ‘Deradicalisering’ van het Vlaams Parlement boudweg dat de Moslimexecutieve “eindelijk terug begint te functioneren. Ofwel heeft de minister de waarheid geweld aangedaan ofwel heeft ze geen idee van wat er gaande is in een orgaan waarmee ze nauw samenwerkt.” Chris Janssens zal de minister hierover interpelleren in het Vlaams Parlement.

Het Vlaams Belang pleit er intussen voor om de samenwerking met de Moslimexecutieve stop te zetten, de geldkraan naar deze instantie toe te draaien en de procedure om 45 extra moskeeën te betoelagen – in gang gezet door minister Homans op voordracht van de Moslimexecutieve! – ten minste on hold te zetten. Ten gronde bewijst de toestand binnen de Moslimexecutieve voor het Vlaams Belang duidelijk dat de ‘Europese islam’ die de Vlaamse regering zegt te willen creëren een fata morgana is die enkel bestaat in het hoofd van het politieke establishment. Het Vlaams Belang bepleit daarom een subsidiestop voor de islam, een strengere controle op moskeeën en moslimorganisaties en een beleid dat de islamisering van Vlaanderen een halt toeroept.

Wim Van Osselaer 
Persverantwoordelijke fractie Vlaams parlement

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...