PB : 20/12/2016 : Stad Antwerpen: 133 personen onder elektronisch toezicht in (verhoudingsgewijs dubbel zoveel als in de rest van Vlaanderen) en 89 criminele jongeren onder huisarrest

Stad Antwerpen: 133 personen onder elektronisch toezicht in (verhoudingsgewijs dubbel zoveel als in de rest van Vlaanderen) en 89 criminele jongeren onder huisarrest

 

Anke Van dermeersch: “Elektronisch toezicht en huisarrest doen gevoel van straffeloosheid toenemen.”

 

Uit een antwoord van bevoegd minister Jo Vandeurzen aan Vlaams parlementslid Anke Van dermeersch blijkt dat er momenteel 823 personen in Vlaanderen onder elektronisch toezicht (ET) staan, dat wil zeggen: een enkelband dragen. 36,7% (302 personen) hiervan woont in de provincie Antwerpen. In de stad Antwerpen wonen 133 personen onder ET.  De stad Antwerpen is dus fors oververtegenwoordigd met betrekking tot het aantal personen dat in een systeem van ET zit. De stad telt immers maar 8% van de Vlaamse bevolking, maar wel 16% van de personen onder ET.

De minister weet Anke Van dermeersch bovendien mee te delen dat er voor de komende zes maanden nog 1.442 aansluitingen van ET vanuit de gevangenis gepland zijn. Personen met een vrijheidsstraf van minder dan drie jaar worden door de gevangenisdirecteur in vrijheid geplaatst in afwachting van de plaatsing van een enkelband. De overigen (vrijheidsstraf van meer dan drie jaar of personen in voorlopige hechtentis) worden ‘prioritair’ geplaatst.

Naast het systeem van elektronisch toezicht, bestaat ook nog het ‘huisarrest’. Deze maatregel – die inhoudt dat men op bepaalde uren de woonplaats niet mag verlaten – wordt opgelegd aan minderjarigen tussen 12 en 18 jaar die een misdrijf pleegden. In 2015 werden 89 criminele jongeren onder huisarrest geplaatst, zo blijkt uit het antwoord van Antwerps burgemeester Bart De Wever op een vraag van Anke Van dermeersch. In 2015 werden in totaal 2.761 uren huisarrest opgelegd. Voor de eerste 6 maanden van 2016 ging het om 1.702 dagen. 

Anke Van dermeersch kant zich tegen het veelvuldig opleggen van maatregelen als de enkelband en het huisarrest aan personen die soms zelfs zware misdrijven op hun kerfstok hebben: “Veroordeelde criminelen horen hun gevangenisstraf in de gevangenis uit te zitten. Strafonderbreking en huisarrest zijn voor de regering een middel om de overbevolking in de gevangenissen tegen te gaan, maar houden geen enkele rekening met de rechten en gevoelens van de slachtoffers. Het gevoel van straffeloosheid neemt er door toe, zowel voor criminelen als voor slachtoffers, die door gebrek aan échte bestraffing 2 maal getroffen worden.”

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...