PB : 20/11/2015 : Debat islamterreur Brussels Parlement: geen woorden maar daden!

Debat islamterreur Brussels Parlement: geen woorden maar daden!

 

Het debat rond veiligheid en terrorisme in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement is zoals verwacht een halve slag in het water geworden. Het werd vooral een doorschuiven van de zwarte piet, aangevuld met wat gemeenplaatsen over Brussel en de multikul; maar geen enkele fundamentele oplossing voor het probleem van het moslimfundamentalisme in Brussel, en de opengrenzenpolitiek in dit land.

Nochtans riepen partijen zoals SP.A, PS en Groen de jongste dagen op om een einde te maken aan politieke spelletjes. Op zich al een politiek spelletje door wie weet dat hij boter op het hoofd heeft. Maar nog voor het eigenlijke debat begonnen de spelletjes van PS zelf al. Een eengemaakte politiezone voor Brussel is en blijft blijkbaar onbespreekbaar. De macht van de lokale burgemeesters blijft helaas belangrijker dan de veiligheid van de inwoners van dit land. Niet dat één politiezone dé mirakeloplossing is, maar het is alleszins een begin.

Een degelijk, uitgebreid en krachtdadig veiligheidsbeleid is het minimum minimorum dat we van deze regering moeten verwachten. Zo moeten gekende extremisten veel beter gevolgd worden, en dient er een veel betere screening te gebeuren naar het islamfundamentalisme in het algemeen in Brussel. Want het is natuurlijk naïef te denken dat het probleem zich beperkt tot een paar enkelingen in Molenbeek. Ook de screening van moskeeën en vzw’s dient veel beter en rigider te verlopen.  Veiligheidsexperts wijzen al jaren op de belangrijke rol van extremistische moskeeën als voornaamste rekruteerders voor de jihad. Toch weigert de regering deze haatpaleizen te sluiten. Nog sterker, ze worden royaal gesubsidieerd. Ook extra controles op islamitische boekhandels waar men lectuur verkoopt die openlijk oproept tot de jihad – dit alles open en bloot in de straten van de hoofdstad van Europa – kunnen zeker geen kwaad.

Maar er is meer. Gewezen Syriëterroristen slagen er in om zonder al te veel problemen terug te keren naar Brussel, en er zelfs uitkeringen te ontvangen.

Er moet, zeker in Brussel, ook veel strenger opgetreden worden tegen die personen die onze wetten feestelijk aan de laars lappen. Uit recent Europees onderzoek blijkt dat maar liefst twee derde van de “Belgische” moslims de wetten van de Koran boven onze wetten plaatst. Dat is natuurlijk hun recht, maar niet hier. Hun nationaliteit dient daarom te worden ontnomen. De wet voorziet in een dergelijke procedure, maar ze wordt nauwelijks toegepast.

Tot slot dient ook de financiering van terroristen vanuit Brussel te worden aangepakt, en moet iedere samenwerking en economische relaties met schurkenstaten die het terrorisme financieren per direct worden stopgezet.

U vindt mijn tussenkomst in bijlage.

Dominiek Lootens
Fractievoorzitter in het Brussels Parlement

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...