PB 20/09/2017: Vlaams Belang pleit voor gegarandeerde Vlaamse minimumvertegenwoordiging op lokaal Brussels niveau

Vlaams Belang pleit voor gegarandeerde Vlaamse minimumvertegenwoordiging op lokaal Brussels niveau
 

In zijn verklaring voor het parlement van 18 september verklaarde minister-voorzitter Vervoort dat er een ontwerp van ordonnantie in de maak is om het aantal gemeenteraadsleden in Brussel  te bevriezen op het niveau van de verkiezingen van 2012.

Met een voorspelde bevolkingsgroei van meer dan 100.000 personen in Brussel – voor het overgrote deel vreemdelingen die weinig of geen affiniteit hebben met de Nederlandse cultuurgemeenschap in de hoofdstad, ligt het nogal voor de hand dat hierdoor in heel wat gemeenten de Nederlandstalige gemeenteraadsleden uit de boot dreigen te vallen, en de Brusselse Vlamingen dus zonder politieke vertegenwoordiging op lokaal vlak komen te zitten.

Tijdens de openingszitting van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie interpelleerde Vlaams Belang-fractievoorzitter Dominiek Lootens Collegevoorzitter Vanhengel hierover. Voor het Vlaams Belang is het de taak van de VGC om ook in deze de belangen van de Brusselse Vlamingen te verdedigen.  Lootens : “Het aantal gemeenteraadsleden niet langer laten afhangen van het aantal inwoners zal het voor de kleinste partijen – en in Brussel zijn dat de Nederlandstalige – zo goed als onmogelijk maken om nog op eigen houtje verkozen te worden. Doordat de voorliggende plannen niet eens voorzien in ook maar enige garantie voor een politieke minimumvertegenwoordiging voor Nederlandstaligen valt te vrezen voor een definitieve en algehele verankering van het systeem van de ‘flamands de service’ op de francofone lijsten.”

Daarom pleit het Vlaams Belang onomwonden voor een Vlaamse minimumvertegenwoordiging in de Brusselse gemeenteraden.  De kans om dit af te dwingen werd reeds gemist bij het afsluiten van de Lambermontakkoorden zo’n 15 jaar geleden, het zou onvergeeflijk zijn deze kans in dit dossier voor een tweede maal te missen.

Helaas liet Vanhengel – toch de persoon die als Collegevoorzitter van de VGC in de bres zou moeten staan voor de Brusselse Vlamingen – verstaan dat hij niet de minste meerwaarde ziet in een gewaarborgde Vlaamse vertegenwoordiging op het lokale niveau in Brussel.

Stijn Hiers
Fractiesecretaris

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...