PB : 18/07/2016 : Relschoppende Turken leggen falend integratiebeleid bloot

Relschoppende Turken leggen falend integratiebeleid bloot

 

Vlaams Belang wil stopzetting subsidiëring Turkse Diyanet-moskeeën, propagandamachines van het Erdogan-regime

 

Erdogan-aanhangers die een Turks gemeenschapscentrum in Beringen bestormen en vernielen, Turkse Gülen-sympathisanten die moeten onderduiken na bedreigingen door Erdogan-supporters,…  Het is andermaal duidelijk dat veel in Vlaanderen wonende Turkse ‘Belgen’ zich nog steeds in de eerste plaats Turks en moslim voelen en zelfs bereid hiervoor geweld te gebruiken. De Belgische nationaliteit die hen in de schoot geworpen werd, is voor deze relschoppers blijkbaar niets meer dan een goedkoop ticket dat recht geeft op allerlei (sociale) voordelen.

Voor het Vlaams Belang maken de incidenten in Limburg in de eerste plaats duidelijk dat het integratiebeleid in Vlaanderen – ondanks de vele miljarden die er al werden ingepompt – volledig mislukt is. Terecht stelt minister-president Geert Bourgeois dat het onaanvaardbaar is dat “mensen van de derde of vierde generatie in ons land zoiets nog doen”. Voor Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens is Bourgeois echter net zo schuldig aan de situatie die hij nu aan de kaak stelt als de rest van het politieke establishment: “N-VA levert immers reeds twee legislaturen de minister van Inburgering en is nu ook federaal aan zet. Tot op heden bleef het inburgeringsbeleid echter gekenmerkt door laksheid en bleef elke koppeling tussen het Vlaamse inburgerings- en het federale immigratie- en nationaliteitsbeleid uit.”

Het Vlaams Belang wijst er bovendien al vele jaren op dat de door de Vlaamse overheid georganiseerde subsidiëring van zogenaamde ‘Diyanet’-moskeeën – eerst onder Bourgeois, nu onder Homans – die bestuurd worden vanuit Turkije contraproductief is. De N-VA-ministers bleven tot op heden potdoof voor alle bewijsmateriaal dat aantoont dat deze Turkse moskeeën in werkelijkheid propagandamachines van Erdogan zijn die de integratie fnuiken.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken en Chris Janssens eisen een grondige bijsturing van het beleid: “De Vlaamse regering moet onmiddellijk een einde maken aan de subsidiëring van Turkse Diyanet-moskeeën. De federale regering moet ook de dubbele nationaliteit afschaffen, waarbij Turkse Belgen de keuze moeten maken tussen onze of de Turkse nationaliteit, afhankelijk van waar hun loyauteit ligt. Ten slotte moet ook werk worden gemaakt van koppeling tussen het inburgeringsbeleid en de immigratiewetgeving, waarbij het bekomen van een definitieve verblijfsvergunning afhankelijk wordt gemaakt van een geslaagde inburgering.” 

Wim Van Osselaer 
Persverantwoordelijke fractie Vlaams parlement

 


 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...