PB : 18/07/2016 : Aanpassing Turteltaks: triomfalisme Bart Tommelein (Open VLD) is volledig misplaatst

Aanpassing Turteltaks: triomfalisme Bart Tommelein (Open VLD) is volledig misplaatst

 

Stefaan Sintobin: “Dat regering factuur van vermindering Turteltaks voor elektrische verwarmers doorschuift naar burger is schaamte voorbij.”

 

Het Vlaams Belang neemt kennis van de beslissing van de Vlaamse regering om de Turteltaks voor 9.000 gezinnen die gebruik maken van een accumulatie-verwarmingssysteem te verlagen van 770 euro naar 290 euro.

Het Vlaams Belang vindt dat het triomfalisme ter zake van Open VLD echter volledig misplaatst is. Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin: “Deze aanpassing voor een beperkte groep die al te zwaar getroffen werd door de Turteltaks is niet meer dan rechtvaardig. Maar anderzijds stel ik vast dat er voor 2,3 miljoen andere gezinnen geen sikkepit verandert. Zij zullen tot en met 2021 braafjes hun jaarlijkse energieheffing van 100 euro mogen neerdokken.”  De stoere verklaringen van Open VLD-voorzitster Rutten met betrekking tot een eventuele verlaging van de taks ten tijde van het bekendmaken van de niet-subsidiëring van de Gentse biomassacentrale Bee Power bleken dus maar praat voor de vaak.

Stefaan Sintobin is het er bovendien niet mee eens dat de regering het geld voor de verlaging van de heffing voor elektrische verwarmers financiert door de Turteltaks enkele maanden langer te laten lopen. Sintobin: “Dit is werkelijk de schaamte voorbij. Niet alleen daalt het bedrag van de energieheffing voor het overgrote deel van de Vlamingen niet, de regering schuift de factuur voor deze verlaging simpelweg en onbeschaamd door naar de burger.”  

Het Vlaams Belang blijft de afschaffing of tenminste vermindering eisen van de Turteltaks die een absoluut onrechtvaardige heffing is en die de bevolking de factuur laat betalen van megawinsten gerealiseerd door enkelingen.  

Wim Van Osselaer 
Persverantwoordelijke fractie Vlaams parlement

 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...