PB : 18/01/2017 : Reactie Vlaams Belang Antwerpen op hoofdredacteur Kerk & Leven

Reactie Vlaams Belang Antwerpen op hoofdredacteur Kerk & Leven

 

Filip Dewinter: “Het Vlaams Belang kiest voor verzet tegen de islamisering en het christelijke kruis is daar meer dan ooit een symbool van.”

 

“Onze boodschap is: de kathedraal en het christelijke kruis staan symbool voor een vrij en Europees Antwerpen en Vlaanderen.”

 

Naar aanleiding van onze nieuwe affiche voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen van 2018 (zie bijlage), schrijft hoofdredacteur Luk Vanmaercke vandaag in Kerk & Leven dat “religieuze symbolen gebruikt worden om een boodschap te brengen die haaks staat op wat de Kerk zelf zegt”.

Hij schrijft: “Terwijl de campagne van Dewinter de indruk wekt dat het gaat om katholieken versus moslims, kiest de Kerk helder en consequent voor een dialoog tussen de verschillende religies. Geen confrontatie dus, maar wederzijds respect. Uitsluiting, haat en confrontatie staan haaks op de naastenliefde en de barmhartigheid van het evangelie”. Alsook: “Wij als christenen mogen de politieke recuperatie van ons geloof niet dulden.”

Ten eerste moet Luk Vanmaercke onze perstekst aandachtig lezen (zie bijlage). Daarin staat: “(…) Onze slagzin ‘Antwerpen blijft van ons’ gaat dan ook gepaard met een afbeelding waarop symbolisch de islam wordt verworpen en onze eigen cultuur wordt gepropageerd en vooropgesteld. Ónze cultuur is immers, hoe geseculariseerd en geatomiseerd die misschien ook is, doordesemd van onder meer het christendom. Bovendien kan het symbolische karakter van ‘de kerk versus de moskee’ of ‘het kruis versus de wassende maan en ster’ moeilijk worden onderschat, denken we alleen al maar aan de erbarmelijke, inferieure status die de weinige kerken in de islamitische wereld hebben, voor zover ze niet zijn verboden of met de grond gelijk worden gemaakt.”

Ten tweede moet Vanmaercke begrijpen dat men maar serieus kan dialogiseren wanneer er wederkerigheid is. Die idee ontbreekt helaas in de islamitische leer. De christelijke ‘naastenliefde’ en ‘barmhartigheid’ waar Vanmaercke over spreekt, worden door de islamitische leer beantwoord met jihad en onderwerping aan de islam. De Koran valt de christenen die Jezus zien als de zoon van god fel aan. Jezus was liefdevol, Mohammed was totalitair en oorlogszuchtig en degradeerde christenen tot tweederangsburgers (‘dhimmi’s’).

Dat de Kerk zich van vijand vergist, de verkeerde kant kiest en zich als dhimmi gedraagt, is niet nieuw: dat kennen we van de jaren dertig van de vorige eeuw. Terwijl het christendom in zowel het Midden-Oosten als Afrika door de islamisering wordt uitgeroeid, en terwijl de weinige christenen in asielcentra niet zelden worden geïntimideerd, bedreigd en weggepest door moslims, kiest de Kerk voor capitulatie in plaats van voor verzet. Het hoeft niet te verbazen dat christelijke minderheden uit het Midden-Oosten in onze contreien vaak voor het Vlaams Belang kiezen. Filip Dewinter: “Misschien moet Luk Vanmaercke eens samen met ons met die mensen de door hem zo gepropageerde dialoog aangaan.”

Gelukkig zijn er ook binnen de Kerk heel andere, realistische stemmen. Zoals de Oostenrijkse bisschop Krenn die zei: “Karel Martel heeft in 732 nabij Poitiers de islam teruggedrongen, Prinz Eugen von Savoyen heeft in 1683 nabij Wenen de islam een halt toegeroepen en desnoods moeten we de islam een derde keer – hopelijk vreedzaam – terugdrijven naar de plaats waar hij thuishoort, aan de ándere kant van de Middellandse Zee.”

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

Perstekst persconferentie nieuwjaarslunch – Antwerpen blijft van ons (SvR)

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...