PB : 17/12/2015 : Brusselse begroting is begroting van gemiste kansen

Brusselse begroting is begroting van gemiste kansen

 

Een begroting van gemiste kansen, zo noemde Brussels Vlaams Belang-fractievoorzitter Dominiek Lootens de Brusselse begroting tijdens de bespreking ervan in het hoofdstedelijk parlement. 

De grote uitdagingen waar Brussel voor staat, worden er nauwelijks in aangepakt. Naast het straffen van de huurders, door de hogere huurprijzen die ongetwijfeld zullen volgen op de stijging van de onroerende voorheffing en het verhoogde abattement, stellen we vast dat ook de sociale huurmarkt het in deze begroting zwaar te verduren krijgt.  Maar liefst 30 miljoen euro wordt er minder uitgetrokken voor de nochtans broodnodige renovatie van de sociale woningen in het gewest. Broodnodig, omdat inderdaad nog steeds meer dan 40.000 gezinnen op de wachtlijst staan voor een sociale woning; terwijl meer dan 3.000 sociale woningen leeg staan omdat ze wachten op een renovatie. 

Werken en vooral ondernemen in Brussel wordt verder ontmoedigd. De voorziene kilometerheffing is daar een schrijnend voorbeeld van.  Het mag duidelijk zijn dat deze zoveelste extra kost niet direct van die aard is om nog meer bedrijven en dus nog meer werkgelegenheid naar Brussel te lokken. Dat terwijl de stopzettingsgraad van ondernemingen in Brussel op zes jaar tijd enorm is gestegen, en beduidend hoger ligt dan in Vlaanderen zowel als Wallonië. Ook in het buitenland heeft men trouwens al lang door dat de politieke situatie in Brussel niet van die aard is om veel vertrouwen te wekken. Het aantal buitenlandse investeringen in Brussel daalt intussen alweer voor het derde jaar op rij, terwijl ook dat in Vlaanderen en in Wallonië een stijgende lijn vertoont.

Ook de handhaving van de verlaging van de fiscale voordelen bij het gebruik van dienstencheques is onbegrijpelijk; en treft opnieuw een werkgelegenheidssector die banen biedt aan laaggeschoolde arbeiders.

Tenslotte is het Vlaams Belang verbaasd over de vele middelen die worden vrijgemaakt voor de participatie in het kapitaal van de vennootschap rond het megalomane Neo-project. Dominiek Lootens: “Deze maand nog heeft de Raad van State de wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan vernietigt voor de 'Neo'-plannen op de Heizelsite; bij gebrek aan een milieueffectenrapport en een ernstig mobiliteitsplan. Het is totaal onbegrijpelijk dat de regering blijft investeren in dit project van de waanzin, dat een ramp zal betekenen op vlak van leefbaarheid van de buurt, mobiliteit, en dit terwijl voorbeelden uit eigen land en uit het buitenland tonen dat zulke grootschalige shoppingcenters altijd ten koste van de kleinhandel en hun werknemers zijn.  Hoog tijd dus om de schade te beperken en uit het project te stappen, nu het nog kan.

Stijn Hiers
Fractiesecretaris

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...