PB : 17/08/2016 : Ook jonge Waal en Brusselaar steeds vaker afhankelijk van uitkering

Ook jonge Waal en Brusselaar steeds vaker afhankelijk van uitkering

 

3 op 4 jonge uitkeringstrekkers is Waal of Brusselaar

 

Jongeren die na hun studies meer dan een jaar werkloos zijn, hebben recht op een uitkering. Van de 53.105 jongeren die in de eerste vijf maanden van 2016 een dergelijke uitkering ontvingen, woonden er 39.547 in Wallonië of Brussel of zo’n 74 procent. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas opvroeg bij minister van Werk, Kris Peeters (CD&V).

“Walen leven niet op kosten van de Vlamingen”. De uitspraak van Waals minister president Magnette (PS) eerder dit jaar, wordt andermaal tegengesproken door de feiten. Driekwart van de Belgen die al sinds hun afstudeerperiode een uitkering ontvangen, woont in Wallonië of Brussel. Bij de langdurige uitkeringstrekkers (langer dan een jaar) stelt de situatie zich zelfs nóg scherper: 78 procent woont ervan in het Hoofdstedelijk Gewest of het zuidelijk landsgedeelte.

De gewestelijke verhoudingen liggen in de lijn van de globale werkloosheidscijfers. Dat de trend zich ook bij de jongere werklozen doorzet is volgens kamerlid Barbara Pas echter een bijzonder nefast teken aan de wand. “De cultuuromslag dat we ons sociaal model enkel overeind kunnen houden, wanneer we allemaal een inspanning leveren, zet zich bij de jongere generaties in Brussel en Wallonië duidelijk niet door”, klinkt het. “Het lijkt erop dat bepaalde uitkeringsgewoonten met de paplepel worden meegegeven.” 

Pas ziet in de cijfers het bewijs de Vlaamse geldstromen een averechts effect hebben. “Ze stimuleren de Waalse economie niet, ze wiegen ze in slaap”, klinkt het. Gezien het budgettaire en hiermee gepaard gaande sociale onweer is het voor haar onbegrijpelijk dat geen enkele Vlaamse regeringspartij dit aan de kaak stelt. “Vlaanderen zou met die centen zijn loonkosthandicap kunnen wegwerken, zijn competitiviteit versterken en onze afbrokkelende sociale verworvenheden behouden”, aldus nog het Vlaams Belang-kamerlid. 

Bijlage: antwoord minister van werk, Peeters.

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...