PB 17/05/2017: Méér dan 1 op 10 gedwongen repatriëringen mislukte in 2016

Méér dan 1 op 10 gedwongen repatriëringen mislukte in 2016
 

Uit de cijfers die Filip Dewinter opvroeg bij de staatssecretaris voor Asiel en Migratie blijkt dat in 2016 meer dan één op de tien gedwongen repatriëringen mislukte omwille van het verbaal of fysiek verzet daartegen van de betrokkenen. Opmerkelijke vaststelling daarbij: gedwongen repatriëringen met escorte lukken bijna altijd (een falingspercentage van 1,9%); een repatriëring zonder escorte heeft daarentegen bijna 15% kans om te mislukken.

Merkwaardige verschillen zijn ook vast te stellen wat de bestemming en/of de rechtsgrond van de gedwongen repatriëringen betreft. Wanneer het op basis van bilaterale akkoorden gebeurt, zijn er praktisch geen mislukkingen (0,7%), bij terugvoering naar een ander EU-land in het kader van de Dublin-overeenkomsten loopt dat op tot 8,7% en het falingspercentage ligt met 15,1% het hoogst naar de landen van herkomst van de betrokkenen.

Ondanks de propagandatweets van een bepaalde staatssecretaris, blijkt overigens ook dat het aantal gedwongen repatriëringspogingen onder deze regering niet hoger ligt dan onder de vorige regering. Meer zelfs: in 2016 daalde het aantal repatriëringspogingen met meer dan 1000 eenheden van 6.486 (2015) naar 5.313 (2016).

Filip Dewinter: “Andermaal moet ik ook op dit vlak inzake asiel en migratie vaststellen dat de regering-Michel niet echt beter doet dan wat er onder de regering-Di Rupo gebeurde. Van vooruitgang is helemaal geen sprake, laat staan van een trendbreuk. De regering heeft op dit vlak nog alles te bewijzen.”

Bijlage: antwoord van staatssecretaris Francken op schriftelijke vraag nr. 1004 van Filip Dewinter

Peter Lemmens
Fractiesecretaris

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...