PB : 16/11/2015 : Vlaams Belang eist ontslag Jambon en Geens

Vlaams Belang eist ontslag Jambon en Geens

 

Tom Van Grieken: “Rode draad doorheen hun beleid is er een van criminele verwaarlozing”

 

Het spoor van de bloedige aanslagen in Parijs loopt opnieuw rechtstreeks naar dit land. Net als bij de aanslagen op Charlie Hebdo en de verijdelde Thalys-aanslag blijkt België de zwakste schakel in de strijd tegen terreur. Nochtans stonden de indicatoren reeds geruime tijd op rood. Het Vlaams Belang eist dat diegenen die de signalen herhaaldelijk hebben genegeerd, vandaag hun verantwoordelijkheid nemen.

Er is geen reden tot paniek. De nodige maatregelen worden genomen.” Dat zei Jan Jambon op 8 januari 2015 in de Kamer op een vraag van de Vlaams Belang-fractie, naar aanleiding van de aanslagen op de redactielokalen van Charlie Hebdo. “Nu duidelijk is dat België opnieuw als draaischijf fungeert voor internationaal islamterrorisme klinken de woorden van Jambon niet alleen bijzonder hol, zij wijzen bovendien op een ongeziene nalatigheid”, reageert een felle Tom Van Grieken.

De nodige maatregelen werden immers niet getroffen. Zo konden afgelopen maand islamfanatici, die openlijk de vernietiging van het Westen verkondigen, ongestoord hun jihadistische boodschap prediken op de Brusselse Moslimbeurs. Niettegenstaande de waarschuwingen van het Vlaams Belang weigerde minister Jambon in te grijpen.

En ook toen de Vlaams Belang-fractie minister Jambon vroeg om radicale moskeeën te sluiten uit veiligheidsoverwegingen antwoordde deze dat de burgemeesters dat maar dienden op te lossen. Het rapport van Jambon wordt er niet beter op. Het Comité P, een overheidsorgaan dat de politiediensten controleert, leverde onlangs een verslag af waaruit bleek dat de dienst van de federale politie die verantwoordelijk is voor het online opsporen van islamextremisme bemand wordt door… een halftijdse kracht. “Iedereen, over heel de wereld, weet intussen dat radicalisering, en meer bepaald het ronselen van jihadisten voor de jihad ook via het ongecensureerde internet gebeurt, behalve minister Jambon”, aldus Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken. “Dat Jambon vandaag nog steeds weigert om permanent grenscontroles uit te voeren illustreert zijn systemische laksheid.”

Ook Justitieminister Geens gaat alles behalve vrijuit. Zo waren verschillende daders van de aanslag in Parijs gekend bij het gerecht, maar konden zij ongestoord hun moorddadige plannen uitvoeren. De smaakloze opmerking van de Justitieminister dat er “altijd iets verkeerd kan gaan als iemand rondloopt met een Kalasjnikov”, toont hierbij het volledig gebrek aan verantwoordelijkheidszin aan, alsook een totale afwezigheid van enige ambitie om een kordaat veiligheidsbeleid uit te bouwen. En daar blijft het niet bij. Hoewel minimum 118 Belgische Syriëstrijders opnieuw op Belgische bodem zijn, werd amper van 10 onder hen de verblijfspapieren ontnomen.

De rode draad doorheen het beleid van Jambon en Geens is er een van criminele verwaarlozing. Met de meest essentiële taak van de overheid, het garanderen van de veiligheid van zijn burgers, werd uiterst nonchalant omgesprongen. Hun ontslag is onvermijdelijk”, concludeert Tom Van Grieken.  

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...