PB : 16/06/2016 : Minister-president nuttigt iftarmaaltijd in ‘staatsgevaarlijke’ moskee Atakwa

Minister-president nuttigt iftarmaaltijd in 'staatsgevaarlijke' moskee Atakwa

 

Stefaan Sintobin: “Geert Bourgeois ontpopt zich tot slippendrager van de islam en negeert zelfs negatief advies staatsveiligheid.”

 

Net als vorig jaar zal Geert Bourgeois opnieuw ter gelegenheid van de ramadan deelnemen aan een islamitische iftarmaaltijd. De iftar is de maaltijd die de moslims gedurende de ramadan nuttigen na zonsondergang. Vorig jaar woonde de Vlaamse minister-president de iftar bij een Gentse moskee, overigens uitgerekend op 11 juli, de Vlaamse feestdag. Ditmaal is het de Kortrijkse moskee Atakwa die Bourgeois uitnodigde voor een iftarmaaltijd op 20 juni.

Voor Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin is de deelname van de minister-president aan een islamitische  iftarmaaltijd in een moskee absoluut niet te pruimen: ‘”Bourgeois wil door de deelname aan deze iftar allicht andermaal bevestigen dat de islam deel uitmaakt van onze Vlaamse samenleving. Voor het Vlaams Belang is het echter duidelijk dat de islam de vijand is van onze beschaving en onze vrijheid. In geen enkel moslimland worden de fundamentele vrijheden of mensenrechten gerespecteerd. Ook in ons land heeft de verspreiding van de islam nog geen enkele meerwaarde opgeleverd, integendeel. Dat Bourgeois zich ontpopt als een slippendrager van de islam is dan ook meer dan betreurenswaardig.”

Het zit Sintobin bovendien dwars dat Bourgeois uitgerekend in Atakwa een iftarmaaltijd zal bijwonen: “Atakwa is een moskee die niet erkend is door de Vlaamse regering. Sterker nog, in Vlaanderen zijn er tot op heden zes moskeeën waarvan de erkenningsaanvraag niet gehonoreerd werd omdat de staatsveiligheid een negatief advies afleverde. De moskee Atakwa is er één van. De moskee kreeg in 2009 een negatief advies. Dat wil zeggen dat de staatsveiligheid oordeelde dat deze moskee een gevaar betekent voor onze democratische rechtsorde. Atakwa staat overigen ook niet op een nieuwe lijst van 45 moskeeën die minister Homans wil laten erkennen en subsidiëren en waarvoor de erkenningsprocedure loopt. Dat Geert Bourgeois precies in deze moskee aan tafel schuift, is stuitend.” Ook vanuit Kortrijk vertrokken vijf ‘geradicaliseerde’ moslims naar Syrië om te vechten aan de zijde van terreurgroep Islamitische Staat. 

Als bijlage vindt u de uitnodiging voor de iftarmaaltijd met Bourgeois, alsook het antwoord van minister Homans op een schriftelijke vraag van Chris Janssens waarin bevoegd minister Homans bevestigt dat Atakwa niet erkend werd omwille van een negatief advies van de staatsveiligheid.

 

Wim Van Osselaer 
Persverantwoordelijke fractie Vlaams parlement

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...