PB : 16/06/2016 : Boekvoorstelling ‘Quid Nunc?’ door Gerolf Annemans

Boekvoorstelling ‘Quid Nunc?’ door Gerolf Annemans

 

Woensdag 22 juni 2016 – 11u

 

Quid nunc? Wat nu? Hoe moet het nu verder? De lancering van het project ‘De Ordelijke Opdeling van België’ was in 2010 een overweldigend succes. België zat op de knieën na een recordaantal dagen regeringsonderhandelingen over een nieuwe staatshervorming. Vlaanderen was psychologisch klaar voor een Vlaams ‘Plan B’. De vraag was alleen nog ‘hoe?’. Met ‘De Ordelijke Opdeling’ werd een exhaustief, academisch en internationaalrechtelijk antwoord gegeven op die vraag.   
 
Sindsdien is er echter veel achteruitgang geboekt. Eerst was er de regering-Di Rupo met een voor Vlaanderen bijzonder nadelige ‘staatshervorming’. Nadien kwam ‘de bocht van Bracke’, die uitmondde in een kunstmatig invriezen van het debat, waardoor de regering-Michel mogelijk werd. En uit alles blijkt dat de communautaire winter ook in de volgende legislatuur zal worden doorgezet. 
 
Met dit nieuwe politieke boek, met academische pretenties, wil Annemans deze impasse doorbreken. Hij rekent af met het misverstand rond confederalisme. Hij waarschuwt voor de zijden draad waaraan Brussel hangt, de verleiding van de EU en geeft tot slot Vlaanderen een strategie om de achterstand in ‘staatsvaardigheid’ op de Franstaligen in te halen.  

'Quid nunc?' is opnieuw een inhoudelijk sterk boek dat het niet moet hebben van slogantaal, maar integendeel van gespierd denkwerk. 
 
De boekvoorstelling, ingeleid door Tom Van Grieken, vindt plaats op woensdag 22 juni om 11u op het nationaal secretariaat van het Vlaams Belang (Madouplein 8, 1210 Brussel – 7de verdieping). Om praktische redenen kregen wij graag bevestiging van uw komst. Aanwezigen ontvangen een recensie-exemplaar.  
 

Hopend op uw komst,

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...