PB : 15/06/2016 : Europees parlement: discriminatie van leden van de fractie van Marine Le Pen

Europees parlement: discriminatie van leden van de fractie van Marine Le Pen

 

Een merkwaardig incident en tegelijk betreurenswaardig precedent markeert de eerste verjaardag van de fractie Europa van Naties en Vrijheid (ENV) in het Europees parlement.

Europees parlementslid Gerolf Annemans, lid van de ENV-fractie, werd midden april in de Commissie Constitutionele Zaken (AFCO) aangesteld als rapporteur voor een advies inzake de controle op de toepassing van het Unierecht. Zulke aanstelling gebeurt volgens een systeem waarbij elke fractie, naargelang haar grootte, aan de beurt komt. Er werd – volgens een klassiek scenario – een ontwerp door de heer Annemans voorgelegd aan de fracties, dat werd geamendeerd en dat vandaag ter stemming kwam in de AFCO-commissie.

In dit rapport wordt veeleer neutraal gemeld dat de lidstaten en de Commissie hun eigen taken en verantwoordelijkheden hebben inzake de toepassing van het Unierecht en wordt opgeroepen om het vertrouwen van de burgers op te krikken door de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid te respecteren.

Vlak voor de stemming nam het Roemeense EU-parlementslid Cristian Dan Preda het woord, die namens de (Christendemocratische) EVP-fractie, de grootste fractie in het Europees Parlement, verklaarde te zullen tegenstemmen omdat de EVP “nooit documenten zal stemmen die worden opgesteld door leden van de fractie van Marine Le Pen.”

Met dit ernstig incident, dat overigens verontwaardiging ontlokte bij andere parlementsleden en fracties, zet de EVP niet alleen de procedures van het Europees parlement op de helling, maar zet ze eigenlijk de democratie buitenspel.

Als de EVP haar stemgedrag gaat bepalen aan de hand van discriminatie van personen op grond van niets anders dan hun aanhorigheid tot een fractie, maakt ze virtueel een normale werking van het Europees parlement onmogelijk. Het gaat dan ook, 1 jaar na de oprichting van de ENV om een zeer ernstig incident dat door onze fractie aan parlementsvoorzitter Schultz ter kennisgeving zal worden overgemaakt.

Dimitri Hoegaerts
Woordvoerder Gerolf Annemans

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...