PB : 14/11/2015 : Aanslagen Parijs: Vlaams Belang verbijsterd maar niet verbaasd

Aanslagen Parijs: Vlaams Belang verbijsterd maar niet verbaasd

 

Het Vlaams Belang is geschokt door de gruwelijke gebeurtenissen die zich gisteren hebben afgespeeld in Parijs waarbij minstens 128 mensen het leven lieten. “Onze gedachten en ons medeleven gaan in de eerste plaats uit naar de slachtoffers en hun familie”, aldus partijvoorzitter Tom Van Grieken.

Volgens de Vlaams Belang-voorzitter bewijzen deze verschrikkelijke aanslagen – in omvang uniek in de geschiedenis van het naoorlogse Frankrijk – eens te meer dat fundamentele veranderingen in het veiligheids- en immigratiebeleid zich opdringen. De Vlaams-nationale partij pleit dan ook voor de onmiddellijke herinvoering van grenscontroles en de opsporing en inrekening van potentiele jihadisten vanwege hun gevaar voor de nationale veiligheid.

Het spreekt voor zich dat het Vlaams Belang niet elke moslim wil brandmerken als potentiële terrorist, maar we moeten erkennen dat onze samenleving uiterst kwetsbaar is voor dergelijk religieus geïnspireerd geweld. België is de laatste jaren uitgegroeid tot een draaischijf van terreurgroepen en een veilig schuiloord voor tal van moslimterroristen. Het is een publiek geheim dat de Staatsveiligheid nog steeds niet over de nodige manschappen en middelen beschikt om onze veiligheid te waarborgen. Het Vlaams Belang eist dan ook dat de regering de strijd met het moslimfundamentalisme ernstig neemt. Hopelijk zaait hun lakse houding  – die andermaal het Belgisch surrealisme bevestigt – niet dezelfde oogst als deze in Parijs.

Om ons medeleven met de familie en nabestaanden te betuigen zal een parlementaire delegatie van het Vlaams Belang morgen om 11u een bloemenkrans neerleggen aan de Franse ambassade te Brussel (Hertogstraat 65).

Tom Van Grieken
Voorzitter Vlaams Belang

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...