PB : 14/07/2016 : VDAB-campagnes in asielcentra, zelfs in het Arabisch: pure pamperpolitiek

VDAB-campagnes in asielcentra, zelfs in het Arabisch: pure pamperpolitiek

 

Tom Van Grieken: “Francken en Muyters leggen verkeerde klemtonen: eerst Vlaamse werklozen aan werk helpen!”

 

Het Vlaams Belang neemt er kennis van dat Vlaams minister van Werk Philippe Muyters en federaal staatsecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken samen campagnes gaan organiseren in asielcentra in een volgende wanhopige poging om asielzoekers toch maar aan het werk te krijgen.

In tijden waarin besparingen – vaak op kap van de gewone Vlaming – aan de orde van de dag zijn, zadelde de federale regering ons op met de instroom van tienduizenden vaak onintegreerbare asielgelukzoekers. Ondertussen worden kosten noch moeite gespaard om deze immigranten aan het werk te krijgen. Eerst deed minister Muyters in september 2015 op een congres van ondernemersorganisatie Voka een warme oproep aan de ondernemers “om zoveel mogelijk asielzoekers een arbeidsplaats aan te bieden, om ze door werk mee te helpen integreren”. “Een groot deel van de asielzoekers is hoger opgeleid heeft een goede talenkennis”, zei hij toen nogVervolgens kregen asielzoekers het recht om al vanaf 4 maanden te kunnen werken. Daarna werden bij de VDAB maar liefst 35 consulenten aangeworven om asielzoekers te begeleiden. Inburgeringsminister Homans regelde bovendien de aanwerving 24 bijkomende 'trajectbegeleiders' bij het Agentschap Integratie en Inburgering.

Al deze inspanningen blijken echter tot bitter weinig resultaten te leiden. Uit nieuwe cijfers bleek vorige week immers dat nauwelijks 111 asielzoekers (3,6% van het totaal dat in aanmerking komt om te werken) aan de slag zijn. Asielzoekers blijken zelfs nauwelijks op te dagen bij de VDAB. De 59 aangeworven consulenten en trajectbegeleiders kregen samen dus nauwelijks 111 asielzoekers aan het werk. Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken reageert scherp op de nieuwe campagne van Francken en Muyters: “Dat de VDAB nu al tot en met in het Arabisch actief gaat werven in asielcentra is pure pamperpolitiek. Voor de eigen Vlaamse werklozen worden dergelijke inspanningen nooit geleverd. Het is allicht een laatste wanhoopspoging om alsnog de realiteit te verdoezelen dat de door het open grenzenbeleid veroorzaakte massa-immigratie geen enkele economische of sociale meerwaarde heeft voor onze samenleving.”

Tom Van Grieken is van oordeel dat de regering haar aandacht beter opnieuw zou verleggen naar de eigen Vlaamse werklozen: “Vlaanderen telt 214.720 werkzoekenden van wie er 108.364 meer dan één jaar en 68.060 zelfs meer dan twee jaar werkloos zijn. Ik ben van oordeel dat in eerste instantie onze Vlaamse werkzoekenden aan een job moeten worden geholpen of aan een cursus bij de VDAB, pas daarna de asielzoekers. Deze laatsten moeten na verloop van tijd – wanneer er een einde is gekomen aan de onveilige situatie in hun land – trouwens opnieuw terugkeren naar hun eigen land.

Wim Van Osselaer 
Persverantwoordelijke fractie Vlaams parlement

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...