PB 13/04/2017: Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin trekt Brugse Vlaams Belang-lijst in 2018

Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin trekt Brugse Vlaams Belang-lijst in 2018

West-Vlaams boegbeeld verhuist naar provinciehoofdstad

In nauw overleg met de Brugse gemeenteraadsleden heeft het afdelingsbestuur van het Vlaams Belang de lijsttrekker aangeduid voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Op voorstel van het afdelingsbestuur en met goedkeuring van het nationaal partijbestuur heeft Stefaan Sintobin, het enige West-Vlaams parlementslid van onze partij, het lijsttrekkerschap aanvaard. Stefaan Sintobin woont momenteel nog in Izegem maar zal voor de zomer van 2017 met zijn gezin verhuizen naar de provinciehoofdstad.

Stefaan Sintobin is 57 jaar. Hij volgde Latijn-Grieks aan het Sint-Jozefscollege in Izegem en studeerde nadien Public Relations in Gent. Stefaan is al sinds de beginjaren lid van en actief binnen het Vlaams Blok/Vlaams Belang. Hij bouwde de voorbije jaren de afdeling Izegem uit tot één van de sterkste afdelingen in de provincie en ontpopte zich in de gemeenteraad tot dé oppositieleider.

Sinds 2004 zetelt hij in het Vlaams Parlement. Daar valt hij op door zijn inzet in communautaire en streekdossiers en ook in de beleidsdomeinen energie en klimaat, landbouw, toerisme en ruimtelijke ordening.

De verhuis van Stefaan Sintobin zal voor de buitenwereld wellicht verrassend overkomen maar raakpunten met Brugge zijn er alvast genoeg, zowel familiaal als politiek. Zo volgt Stefaan al langere tijd de Brugse regionale dossiers en is hij als woordvoerder van het Vlaams Belang in het domein van toerisme zeer bekommerd over de toestand waarin de Brugse toeristische sector en de horeca zich bevinden, komt hij actief tussen in werkgelegenheidsdossiers (recent nog dat van Bombardier) en de verdere ontwikkeling van de haven van Zeebrugge, volgt hij het dossier  van het voetbalstadion op de voet, kaartte hij al verscheidene keren de illegalenaanpak in West-Vlaanderen aan,…

Met deze keuze benadrukken we bovendien het belang van de gemeenteraadsverkiezingen in de West-Vlaamse provinciehoofdstad.

Samen met de nieuwe lijsttrekker gaat het afdelingsbestuur nu werk maken van de verdere lijstvorming en van het verkiezingsprogramma dat we aan de Brugse kiezers zullen voorleggen. De wil en het enthousiasme om van het Vlaams Belang ook in Brugge opnieuw een  politieke kracht van formaat te maken, zijn alvast aanwezig.

Contactgegevens van Stefaan Sintobin:

Tel: 0495/36.00.75

Email: stefaan.sintobin@vlaamsparlement.be

Facebookpagina: https://www.facebook.com/sintobinvb/

Twitter: https://twitter.com/StefaanSintobin

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...