PB : 13/01/2016 : Vlaams Belang wil recht op veiligheid in Grondwet

Vlaams Belang wil recht op veiligheid in Grondwet

 

Commissie voor de Grondwet wordt gevraagd een initiatief te nemen

 

Eind vorige legislatuur werd in de lijst van de voor herziening vatbare Grondwetsbepalingen ook een bepaling opgenomen die ertoe strekt het recht op veiligheid Grondwettelijk te waarborgen. De Constituante is dus bevoegd om een dergelijke bepaling in de Grondwet in te voegen.

Momenteel buigen zowel de commissie Terrorismebestrijding als de commissie tot Herziening van de Grondwet van de Kamer zich over de vraag welke wettelijke initiatieven er moeten worden genomen om de terreurdreiging in dit land beter het hoofd te kunnen bieden.

Vlaams Belang-fractieleider Barbara Pas heeft vandaag dan ook een verzoek gericht tot de commissievoorzitter voor de Herziening van de Grondwet, Peter De Roover, om in het verlengde daarvan een initiatief te nemen om het recht op veiligheid in de Grondwet in te schrijven.

Barbara Pas: “Het komt mij voor dat het thema van het recht op veiligheid in het licht van de permanente dreiging van moslimterreur waar we de laatste maanden mee opgescheept zitten zeer actueel en ook zeer dringend is. Het recht op veiligheid voor onze burgers is immers een fundamenteel grondrecht dat door de overheid gewaarborgd moet worden. Het is eigenlijk verbazingwekkend dat dit nog niet is gebeurd. De Grondwet bevat tegenwoordig allerlei rechten, zoals het recht op sociale zekerheid, het recht op behoorlijke huisvesting, een gezond leefmilieu, er is zelfs een grondwettelijk recht op culturele en maatschappelijk ontplooiing, maar het recht op veiligheid is nog steeds niet grondwettelijk gewaarborgd. Hoog tijd om daar verandering in te brengen, zodat burgers dat recht voortaan ook Grondwettelijk kunnen afdwingen wanneer de overheid ter zake in gebreke zou blijven.

Het Vlaams Belang hoopt dan ook dat de Kamer hier snel werk van wil maken en zich niet gaat verstoppen achter partijpolitieke spelletjes om dit op de lange baan te schuiven.

Bijlage: brief aan Peter De Roover, voorzitter van de commissie voor de Herziening van de Grondwet

Barbara Pas
Fractievoorzitter in de Kamer

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...