PB : 12/10/2016 : Vlaams Belang ontvangt voormalig Tsjechisch president Vaclav Klaus

Vlaams Belang ontvangt voormalig Tsjechisch president Vaclav Klaus

 

Staatsman trekt aan alarmbel over immigratiecrisis

 

Persvoorstelling: dinsdag 18 oktober, 14.30u – Vlaams Parlement – Frans Masereelzaal

 

Toen vorig jaar de zogenaamde vluchtelingencrisis uitbrak, wees het Vlaams Belang erop dat Europa geconfronteerd werd met niets minder dan een volksverhuizing. ‘Volksverhuizing’ luidt niet toevallig ook de titel van de brandbrief die voormalig Tsjechisch president Vaclav Klaus  naar aanleiding van de immigratiecrisis schreef.

De staatsman overdrijft geenszins wanneer hij stelt dat de massale immigratie naar Europa enkel te vergelijken is met de volksverhuizing die 1.500 jaar geleden het Oude Rome ten gronde richtte. Dat doet hij evenmin met zijn vaststelling dat het standpunt van de overgrote meerderheid van de bevolking in het publieke debat alleen vertegenwoordigd wordt door partijen die buiten het ‘aanvaarde’ spectrum staan en door moedige enkelingen die de druk van het politiekcorrecte establishment trotseren.. Daartoe  behoort ontegensprekelijk iemand als Vaclav Klaus zelf.

In zijn brandbrief ‘Volksverhuizing’ spreekt hij niet alleen enkele ongemakkelijke waarheden uit, maar weerlegt hij ook heel wat gemakkelijke onwaarheden. De bijdrage die hij daarmee aan het Europese publieke debat leverde, is te belangrijk en te pertinent om ze aan het Nederlandstalige lezerspubliek te onthouden. We zijn dan er dan ook trots op deze publicatie in een Nederlandse vertaling te mogen aanbieden.

Op vraag van het Vlaams Belang en Uitgeverij Egmont stelt Václav Klaus op 18 oktober ‘Volksverhuizing’ aan u voor. Wij vragen belangstellende journalisten beleefd om hun komst vóór maandag 17 oktober, 16u aan te kondigen via dimitri.hoegaerts@vlaamsbelang.org of 0476/32.97.17

Bijlage: cover 'Volksverhuizing'

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...