PB : 12/07/2016 : Hervorming EU: Verhofstadt wil zichzelf de geschiedenis inschrijven

Hervorming EU: Verhofstadt wil zichzelf de geschiedenis inschrijven

 

Vandaag presenteerde Guy Verhofstadt in de Commissie Constitutionele Zaken (AFCO) van het Europees parlement zijn ontwerprapport over ‘mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen met betrekking tot het huidige institutionele bestel van de Europese Unie.’

Terwijl andere rapporten zich bewegen binnen het kader van de bestaande verdragen, gaat Verhofstadt onder het motto van de ‘ever closer Union’ verder en pleit hij voor een ‘hervorming in de diepte’ van het Verdrag van Lissabon.

In onze eigen falende staat kennen wij Verhofstadt als de liberale leider en premier die steeds hervormingen tegenhield, in Europa is hij een felle hervormer in de richting van steeds meer EU.

Met de verkiezingen van 2014 vroegen steeds meer Europeanen minder EU, de Nederlanders stemden tegen het Oekraïne-akkoord in een referendum en last but not least opteerden de Britten voor hun Brexit. Het antwoord is dus niet meer, maar minder EU.

Verhofstadt trekt geen lessen uit de recente geschiedenis en wil integendeel een einde maken aan wat hij zelf noemt het ‘Europa à la carte,’ en een einde aan ‘opt-outs, opt-ins en uitzonderingen’. Nochtans ligt daar de enige uitweg om nog een gemeenschappelijk Europees project van vrijwillige samenwerking tussen vrije natiestaten te bewaren.

Verhofstadt blijft echter doof en stelt nog eens een boodschappenlijstje op van o.a. een bankenunie, energie-unie, defensie-unie, een eengemaakt ministerie van Financiën én uiteraard een gezamenlijk Europees migratiesysteem.

In het rapport wordt opgeroepen om de verdragen te amenderen en Verhofstadt wil zowaar een Conventie opstarten ‘om de EU klaar te maken voor de uitdagingen van de komende decennia’. Hij ziet zichzelf ongetwijfeld al als voorzitter van die zelf gecreëerde Conventie. Verhofstadt wil zichzelf de geschiedenis inschrijven. Dat heeft hij echter al gedaan als de premier die in zijn land verantwoordelijk is geweest voor de invoering van het vreemdelingenstemrecht, de regularisatie van honderdduizenden illegalen, de invoering van de nationaliteit zonder voorwaarden en voor de grootste immigratiestromen sinds de Tweede Wereldoorlog.

Het Vlaams Belang suggereert daarom dit rapport snel af te serveren en in een onderste lade te doen belanden.

Gerolf Annemans
Europees parlementslid

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...