PB : 12/05/2016 : Belgische staat betaalt 78.791 euro aan terrorist Trabelsi

Belgische staat betaalt 78.791 euro aan terrorist Trabelsi

 

EHRM moet zich ernstig bezinnen over zijn opdracht

 

De Belgische Staat betaalde recent 78.791,51 euro “schadevergoeding” aan de terrorist Nizar Trabelsi. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Justitie Koen Geens op een vraag van Filip Dewinter.

Trabelsi behoort tot wat we de eerste generatie moslimterroristen in dit land kunnen noemen. Nadat hij hier een voetbalcarrière had uitgebouwd, ontpopte hij zich tot één van de belangrijkste handlangers in Europa van de islamitische terreurorganisatie Al Qaida. In dat kader werd hij in september 2003 onder meer veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf wegens het beramen van een aanslag op de Belgische vliegtuigbasis van Kleine Brogel. Tevens werd hij verdacht van de voorbereiding van een zelfmoordaanslag op de Amerikaanse ambassade in Parijs. In dat verband dienden de Verenigde Staten in 2008 aan België een verzoek in tot uitlevering van Trabelsi. Het had evenwel heel wat voeten in de aarde voor het in oktober 2013 zover kwam.

Deze uitlevering werd evenwel aangevochten voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat België hiervoor in september 2014 effectief veroordeelde tot het betalen van 60.000 euro morele schadevergoeding (sic!) en 30.000 euro voor gedane onkosten (resic!). Het Hof was namelijk van oordeel dat mijnheer Trabelsi niet mocht worden uitgeleverd aan de VS omdat er in dat land geen strafvermindering bestaat voor veroordeelden en dat dit een inbreuk zou vormen op het Europees Mensenrechtenverdrag!

In Kamerzitting van 3 mei 2015 sprak Filip Dewinter zijn grote verontwaardiging uit over zoveel wereldvreemdheid van het EHRM, maar suggereerde aan de minister van Justitie de openstaande schulden van Trabelsi aan de Belgische Staat in rekening te brengen, om de schande een terrorist te moeten vergoeden niet te moeten ondergaan. Uiteindelijk kon op die basis slechts 11.208,48 euro in rekening worden gebracht – wat beter is dan helemaal niets – maar heeft de Belgische Staat deze veroordeelde terrorist toch nog moeten “vergoeden” voor niet minder dan 78.791,51 euro.

Het is voor Filip Dewinter bijzonder wraakroepend, en getuigt van de totale wereldvreemdheid van het EHRM, dat het morele schadevergoedingen toekent aan veroordeelde terroristen wegens vermeende schending van hun mensenrechten, met als motivering dat ze worden uitgeleverd aan een land waar ze geen strafvermindering kunnen krijgen. Na de aanslagen in Parijs en Brussel laat dit bij Dewinter een bijzonder wrang gevoel na: “Dat uitgerekend iemand zonder enig moreel besef, die er niet voor terugdeinst zijn medewerking te verlenen aan moorddadig geweld, schadevergoeding moet worden uitbetaald, is hemeltergend. Dit is het surrealisme voorbij, een ware kaakslag, een grove belediging aan alle slachtoffers van terroristisch geweld. Het EHRM is dan ook heel dringend aan bezinning toe over zijn bestaansreden. Het zou zich veel beter inzetten voor de verdediging van onze waarden en normen zoals onder meer verwoord in het Europees Verdrag voor de Mensenrechten, in plaats van de rode loper uit te rollen voor sujetten die erop uit zijn om met moordend geweld onder meer diezelfde mensenrechten naar de verdoemenis te helpen.”

Vraag van Filip Dewinter en antwoord van Koen Geens in bijlage

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...