PB 11/10/2017: Brussels parlementslid Dominiek Lootens wil geldstromen naar partij laten onderzoeken

Brussels parlementslid Dominiek Lootens wil geldstromen naar partij laten onderzoeken
 

De partij ISLAM neemt sinds 2012 deel aan de verkiezingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en behaalde toen twee zetels: één in Sint-Jans-Molenbeek en één in Anderlecht. De partij is steeds duidelijk geweest in haar communicatie over wat het einddoel was. De stichter van de partij, Redouane Ahrouch, verklaarde in ‘La Capitale’ graag een “Westerse Sharia” in te voeren in België. In 2018 zou deze partij lijsten indienen in zes Brusselse gemeenten. Hoewel de lijsten paritair moeten ingevuld worden (evenveel mannen als vrouwen), verzekerde Ahrouch zijn potentieel kiespubliek snel dat het “uitgesloten is dat een vrouw een lijst zou trekken”. Hij gelooft ook dat deze verplichting zou bestaan om de opmars van zijn partij te stuiten.

Het Vlaams Belang wijst al jaar en dag op de islamisering van onze samenleving en het bestaan van een partij wiens waarden zo haaks op de onze staan, bewijst dat het er in onze hoofdstad niet op vooruit gaat. De struisvogelpolitiek van de afgelopen jaren heeft het ontstaan van partijen als ‘ISLAM’ in de hand gewerkt.

Het Vlaams Belang wijst in dit kader op een studie van het Berlijnse Centrum voor Sociale Wetenschap (WZB), waaruit bleek dat meer dan de helft van de moslims in België fundamentalistisch zou zijn. Om fundamentalisten te identificeren, legde hij moslims drie stellingen voor: ‘Moslims zouden moeten terugkeren naar de wortels van het geloof’, ‘Er is maar één interpretatie van de Koran en elke moslim zou zich daar aan moeten houden’ en ‘De regels van de Koran zijn belangrijker dan de regels van het land waar ik woon.’ Ruim de helft van de bevraagde islamitische Belgen stemde in met alle stellingen.

De opmars van de partij ISLAM is een rechtstreeks gevolg van het gedogen en faciliteren van de radicale islam in dit land. De partij verwerpt openlijk de fundamentele waarden die wij verdedigen.

Brussels parlementslid Dominiek Lootens: “Er is geen plaats voor de sharia, die de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen afwijst. En dus geen plaats voor de partij ISLAM. Men moet alles in het werk stellen om te voorkomen dat deze partij zich verder inwerkt in onze democratische instellingen.” Lootens dringt er dan ook op aan om de financiering van de partij ISLAM te onderzoeken.

 

Bob De Brabandere
Voorzitter Vlaams Belang Brussel-19

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...