PB 11/04/2017: In 2016 steeg het aantal gevallen van fysiek geweld tegen de politie tot 173: om de twee dagen werden een of meerdere agenten dus slachtoffer van fysiek geweld

In 2016 steeg het aantal gevallen van fysiek geweld tegen de politie tot 173: om de twee dagen werden een of meerdere agenten dus slachtoffer van fysiek geweld
 

Antwerpse politieagenten mikpunt van agressie en geweld – Vlaams Belang wil veel meer begrip en respect voor politieagenten
 

Anke Van dermeersch: “De te geringe aandacht voor de vaak agressieve en gewelddadige bejegening van onze politieagenten die in steeds gevaarlijkere omstandigheden hun werk moeten doen, en het gebrek aan begrip voor het leed en de frustratie die daaruit voortkomen, staan in schril contrast met de obsessieve focus op het gedrag van politieagenten. Onze politieagenten verdienen veel meer begrip en respect.”

Uit cijfers die Vlaams Belang-gemeenteraadslid Anke Van dermeersch opvroeg bij het Antwerps stadsbestuur, blijkt dat politieagenten vaak het slachtoffer zijn van verbaal, maar vooral ook van fysiek geweld. Vanaf 2013 tot en met 2016 is geen significante verbetering vast te stellen, integendeel: terwijl in 2015 nog een daling was vast te stellen zowel wat smaad als fysieke agressie betreft, was er in 2016 opnieuw een significante stijging.

In 2015 waren 12 meldingen van verbale aanvallen (smaad); in 2016 steeg dat tot maar liefst 25, dat is meer dan in 2013 (20) en 2014 (22). Wat opvalt is dat 20 van de 25 gevallen van verbale agressie in 2016 tegenover vrouwelijke politieagentes plaatsvond.

Wat fysieke aanvallen betreft zien we dezelfde tendens: in 2015 waren 161 meldingen van fysieke agressie tegen een of meerdere politieagenten, minder dan in 2013 (165) en 2014 (190). Maar in 2016 steeg het aantal meldingen van fysiek geweld tegen een of meerdere agenten opnieuw, namelijk tot 173.

Hierdoor werden in 2016 in totaal 1.225 dagen arbeidsongeschiktheid geteld. In 2015 waren dat er 1.876 en in 2014 2.315. In 2013 waren dat er slechts 747.

We kregen geen cijfers inzake het aantal gevallen van verbale en fysieke agressie tegenover stadspersoneel in containerparken en andere stadsdiensten, omdat er van zulke feiten geen registratie gebeurt.

Het Vlaams Belang vindt dan ook dat het Antwerps stadsbestuur de plicht heeft om voor alle mogelijke stadsdiensten meldingen van agressie en geweld gedetailleerd te registeren teneinde mogelijke problematische tendensen op te sporen en kordaat aan te pakken.

Sam van Rooy
Perswoordvoerder Vlaams Belang Antwerpen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...