PB : 10/08/2016 : Medische hulp voor illegalen kost belastingbetaler 87 miljoen euro

Medische hulp voor illegalen kost belastingbetaler 87 miljoen euro

 

Op 13 jaar loopt factuur op tot half miljard euro

 

Barbara Pas: “België dreigt niet alleen het OCMW van de wereld, maar nu ook nog de uitverkoren trekpleister voor medisch toerisme te worden”.

 

Illegalen die zich in dit land ophouden, kunnen rekenen op ‘dringende medische hulp’. Dat begrip blijkt echter bijzonder ruim. Uit cijfers die Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas opvroeg bij minister van maatschappelijke integratie, Willy Borsus, blijkt dat de kostprijs hiervan afgelopen jaar opliep tot een recorduitgave van 87 miljoen euro. Zo’n 40.000 illegalen deden beroep op het royale uitkeringssysteem. 

De aanhoudende immigratiecrisis snijdt steeds dieper in de nijpende Belgische budgetten. Na een explosie aan leeflonen voor asielzoekers swingen nu ook de uitgaven voor de zogenaamde dringende medische hulp de pan uit. Waar in 2003 de Belgische schatkist 18 miljoen euro uitkeerde aan de OCMW’s, liep dat cijfer vorig jaar op tot 48 miljoen, of bijna een verdrievoudiging in 13 jaar. Bovenop deze federale kost, is er ook nog het restbedrag dat moet opgehoest worden door de OCMW’s zelf. Hierdoor loopt het globale kostenplaatje voor de belastingbetaler op tot 87 miljoen euro.

Er zijn twee factoren die de stijging verklaren: de enorme toename van het aantal illegalen (hun aantal wordt momenteel op 200.000 geschat!) en de ruime interpretatie van het begrip ‘dringende medische hulp’. Dit laatste blijkt uit het feit dat het niet alleen gaat om spoedeisende behandelingen, maar ook om luxe-ingrepen zoals neuscorrecties. Ook abortus, prenatale consultatie of borstvoedingsbegeleiding, kortom alle medische verrichtingen waarvoor RIZIV-nomenclatuur bestaat, behoren tot het gamma van de ‘dringende medische hulpverlening’.

Eerder kwam al aan het licht dat zelfs de dure in-vitrofertilisatie, die het mogelijk maakt dat vrouwen die illegaal in dit land verblijven zwanger kunnen worden, terugbetaald wordt. Tussen haakjes: Vlaamse echtparen moeten zo’n IVF-behandeling uit eigen zak betalen. “Die behandeling levert overigens niet alleen een baby op, maar ook een verblijfsvergunning en later dus ook een Belgisch paspoort. De baby die hier geboren wordt, is immers automatisch ‘Belg’, waardoor de illegale papa en mama meteen ook mogen blijven”, reageert Pas die een verstrenging eist van het wettelijk kader van de dringende medische hulp.

Het probleem van illegaliteit beperkt zich volgens haar bovendien niet alleen tot de kostprijs van de dringende medische hulp. “Inherent aan hun onwettige status laten illegalen vaak een pad van ellende achter, gaande van zwartwerk over zware criminaliteit tot zelfs terreur zoals we afgelopen weekend in Charleroi meemaakten”, aldus Pas.   

Het Vlaams Belang-kamerlid becijferde dat de Belgische schatkist de afgelopen 13 jaar een half miljard euro heeft betaald voor het verstrekken van deze peperdure faciliteiten aan illegalen. “België dreigt niet alleen het OCMW van de wereld, maar nu ook nog de uitverkoren trekpleister voor medisch toerisme te worden”.

Vraag Barbara Pas en antwoord minister Borsus in bijlage.

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...