PB : 10/03/2016 : Asielcentrum Broechem: helft keetschoppers erkend als vluchteling

Asielcentrum Broechem: helft keetschoppers erkend als vluchteling

 

Begin januari kondigde staatssecretaris Francken stoer aan alles in het werk te stellen om de zes asielzoekers, die in een asielcentrum in Broechem een massale vechtpartij hadden uitgelokt en een ware ravage hadden aangericht, het land uit te zetten. Gevraagd naar de resultaten van die aankondiging kwam Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas te weten dat de woorden niet gevolgd werden door daden.

Op 8 januari 2016 stelde Francken het volgende over de kwestie: “We zullen gewoon keihard optreden, dat is voor mij een uitgemaakte zaak”. En verder: “Ik zal alles proberen om die zo snel mogelijk het land uit te krijgen” (ATV, 8.1.2016). Twee maand later blijken de stoere verklaringen niet meer dan woorden in de wind.

Zo hebben – nadat ze even in een gesloten centrum werden geplaatst – drie van de zes heethoofden hun statuut van vluchteling op zak en genieten zij dezelfde sociale voordelen die elke burger in dit land krijgt. Eén asieldossier is nog in onderzoek, terwijl de twee andere asielzoekers uit het land werden verwijderd omdat zij zélf hun asielaanvraag introkken. De informatie kwam aan het licht na een vraag van Barbara Pas aan Francken.

Volgens Pas is er niet alleen sprake van manifeste misleiding vanwege Francken maar ook van een systemisch probleem. Zo blijkt dat de aanvragen van asielzoekers die in een gesloten centrum worden geplaatst behandelingsvoorrang krijgen en dus kunnen rekenen op een snelle erkenning als vluchteling. “Dat is de wereld op zijn kop”, vindt Pas. Het Vlaams Belang-kamerlid eist dan ook dat de staatssecretaris zijn stoere woorden omzet in daden door over te gaan tot een drastische verstrenging van de sanctiereglementen in de asielwetgeving. “Wie zich misdraagt, mag niet langer kans hebben op erkenning, maar moet er onverbiddelijk uit”, aldus het Vlaams Belang-kamerlid. 

 

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...