PB : 09/12/2016 : Nood aan politieke daadkracht in plaats van symptoombestrijding

Nood aan politieke daadkracht in plaats van symptoombestrijding

 

Bart De Wever gedraagt zich als een vlieg die weg wil, maar steeds tegen het venster blijft botsen. N-VA klaagt ééns te meer een situatie aan die ze zelf heeft veroorzaakt en dat probeert men dan onder te sneeuwen met propaganda.

De problemen met activistische rechters die aan niemand verantwoording hoeven af te leggen, zijn jaren geleden al door het Vlaams Belang aangekaart. Toen vond niemand dat enige aandacht waard, ook De Wever niet. De problemen die zich stellen, zijn echter het gevolg van politieke keuzes die grotendeels ook die van de N-VA zelf zijn. “Als je weigert het hele Europese kader van open grenzen en achterhaalde verdragen in vraag te stellen, dan zit je onvermijdelijk met de gevolgen.”, aldus partijvoorzitter Tom Van Grieken.

Om voorgaande reden pleit het Vlaams Belang voor een afschaffing van de Schengen-regelgeving en een diepgaande aanpassing van volkomen achterhaalde teksten zoals de Vluchtelingenconventie van Genève en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De Wever doet dat niet, en beperkt zich dus tot symptoombestrijding. Wie niet bereid is om de soevereiniteit van zijn natie terug te eisen zal moeten luisteren naar politiek-benoemde rechters en hun losgeslagen interpretaties van verdragen die je zelf mee in stand houdt. Enkel en alleen de schuld leggen bij de magistraten is te gemakkelijk en getuigt bovendien van weinig begrip voor de scheiding der machten, één van de fundamenten van onze democratische samenleving.

Klaas Slootmans
Perswoordvoerder

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...