PB : 09/12/2015 : Vlaams Belang niet verrast door negatief advies Raad van State voor federaal kinderbijslagvoorstel Smeyers

Vlaams Belang niet verrast door negatief advies Raad van State voor federaal kinderbijslagvoorstel Smeyers

 

Chris Janssens: “Vlaams Belang vraagt agendering eigen voorstel beperking kinderbijslag voor immigranten en biedt wisselmeerderheid aan.”

 

Het Vlaams Belang is geenszins verrast door het advies van de Raad van State dat stelt dat de federale wetgever niet bevoegd is voor de behandeling van het met veel medialawaai aangekondigde voorstel Smeyers (N-VA) om nieuwe immigranten met kinderen slechts na vier jaar volledige kinderbijslag toe te kennen. Het Vlaams Belang heeft van meet af aan gesteld dat kinderbijslag een exclusieve Vlaamse bevoegdheid is en dat het voorstel dus ingediend had moeten worden in het Vlaams Parlement. 

Het Vlaams Belang diende om deze reden al op 26 oktober in het Vlaams Parlement een exacte kopie in van het voorstel Smeyers. Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens: “Nu ook de Raad van State bevestigt dat het voorstel Smeyers ingediend had moeten worden in het Vlaams Parlement, vraag ik logischerwijze de agendering van het Vlaams Belang-voorstel.”

Voor het Vlaams Belang bewijst de huidige asielchaos eens te meer dat onze sociale zekerheid als een magneet werkt op gelukzoekers vanuit heel de wereld. Het is daarom dringend nodig dat de toegang ertoe gekoppeld wordt aan een minimum aantal jaren verblijf en arbeidsprestaties in ons land. Chris Janssens: “Een voorstel om de kinderbijslag te beperken voor nieuwe immigranten zou een eerste stap in de goede richting zijn. Het Vlaams Belang biedt N-VA en Open VLD – die zich eveneens positief had uitgelaten over een eventuele beperking van de kinderbijslag voor nieuwe immigranten – een wisselmeerderheid aan in het Vlaams Parlement om dit idee om te zetten in concrete wetgeving. Zelfs al zouden N-VA en Open VLD het Vlaams Belang-voorstel niet willen steunen, dan nog is onze partij bereid een ander voorstel van dezelfde strekking te ondersteunen.”

Indien mocht blijken dat N-VA niet bereid is om in het Vlaams Parlement mee werk te maken van een beperking van de kinderbijslag voor nieuwe immigranten, dan is het voor het Vlaams Belang duidelijk dat het voorstel Smeyers door de N-VA bewust in het verkeerde parlement werd ingediend, niet ernstig bedoeld was en als enige oogmerk had de bevolking – die in toenemende mate zijn buik vol heeft van de massa-immigratie naar ons land – maar wat voor te liegen. 

In bijlage vindt u het voorstel van decreet van het Vlaams Belang 'houdende wijziging van het recht op kinderbijslag naar Deens model'.

Wim Van Osselaer 
Persverantwoordelijke fractie Vlaams parlement

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...