PB : 09/12/2015 : Pleidooi Open VLD voor Nederlandsonkundige politieagenten is een ramp voor Brussel en een belediging voor de politie

Pleidooi Open VLD voor Nederlandsonkundige politieagenten is een ramp voor Brussel en een belediging voor de politie

 

 

Het voorstel van Open VLD om de politie wat meer “kleur” te geven door vreemdelingen aan te werven die noch over een diploma middelbaar onderwijs beschikken, noch het Nederlands machtig zijn, is gewoon te gek voor woorden.

Zeker voor Brussel zou dit ronduit een ramp betekenen.  Nu reeds zijn er in Brussel helaas al te veel agenten die het Nederlands nauwelijks machtig zijn. De idee om nog eens extra agenten aan te werven die Nederlandsonkundig zijn, is een regelrechte belediging aan de Nederlandstaligen in de hoofdstad, én aan die agenten die – zoals het hoort – wél tweetalig zijn.

 

Daarenboven is de oproep van Open VLD niets minder dan een oproep om de wet te overtreden:

  • De taalwetgeving die heel duidelijk stelt dat sinds de politiehervorming in 2001 alle Brusselse politieagenten wettelijk verplicht tweetalig moeten zijn. Maar blijkbaar is de taalwetgeving voor Open VLD slechts een vodje papier.

 

  • Het gelijkheidsbeginsel waarbij ‘autochtone’ agenten wel een diploma middelbaar onderwijs moeten hebben, maar allochtone agenten dat niet meer zouden nodig hebben. De politiek van zogenaamde “positieve” discriminatie begint bij Open VLD hallucinante vormen aan te nemen!

 

Het mag duidelijk zijn dat het Vlaams Belang zich met alle mogelijke middelen zal verzetten tegen de aanwerving van ongeschoolde en Nederlandsonkundige agenten – zowel in Brussel als in de rest van Vlaanderen.

 

Dominiek Lootens
Fractievoorzitter in het Brussels Parlement

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...