PB : 09/12/2015 : Dwangsommen bewijzen failliet van asielbeleid

Dwangsommen bewijzen failliet van asielbeleid

 

“Zolang men de grenzen niet sluit, zullen asielzoekers langs de kassa blijven passeren. Tot het systeem implodeert.” Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken reageert ontzet op het arrest van het Brusselse Arbeidshof waarbij de Belgische overheid per dag een dwangsom moet betalen van 125 euro aan een Afghaanse asielzoeker.

Met de dag draait het asielbeleid in dit land verder in de soep. Het falende uitwijzingsbeleid en de aanhoudende toestroom van nieuwe asielzoekers zorgen voor een ongezien flessenhalseffect, waarbij asielzoekers op hun wenken worden bediend.

Het asielbeleid is nu zelfs uitgemond in surrealistische arresten waarbij de belastingbetaler bijkomend wordt gestraft voor de gevoerde opengrenzenpolitiek. Tom Van Grieken: “De verantwoordelijkheid voor deze peperdure asielchaos ligt volledig bij de federale regering die steevast weigert de grenzen te sluiten en aldus een open uitnodiging uitstuurt naar potentiële vertrekkers uit heel de wereld. Van Turkije tot de Bengaalse eilanden weet men dat België zowat de meest lakse asielpolitiek hanteert.”

Volgens de Vlaams Belang-voorzitter moet het uitgangspunt zijn dat asielzoekers in eigen regio worden opgevangen. In samenwerking met de internationale gemeenschap moeten volwaardige opvangcentra, zo dicht mogelijk bij huis, worden uitgebouwd. Daarnaast pleit Van Grieken onder meer voor de herinvoering van controles aan de binnengrenzen, een verstrenging van de gezinshereniging voor vluchtelingen, sluitende bewaking van de buitengrenzen en een kordaat terugkeerbeleid van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...