PB : 09/05/2016 : Voorstellen die verbod op onverdoofde slacht willen invoeren woensdag besproken in Vlaams Parlement

Voorstellen die verbod op onverdoofde slacht willen invoeren woensdag besproken in Vlaams Parlement

 

Chris Janssens: “Tegenstemmen betekent steun verlenen aan dierenmishandeling.”

 

Nu woensdag staan in de commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement twee voorstellen van decreet op de agenda die een verbod wensen in te voeren op de onverdoofde slacht van dieren. Eén voorstel werd ingediend door de Vlaams Belang-fractie en een tweede voorstel door Groen-parlementslid Hermes Sanctorum.  Het is voor het eerst – nadat de bevoegdheid Dierenwelzijn werd overgedragen aan Vlaanderen – dat het Vlaams Parlement zich zal uitspreken over de eventuele invoering van een verbod op de onverdoofde slacht. 
 
Het Vlaams Belang is van oordeel dat het draagvlak voor een humane behandeling van dieren de voorbije decennia is toegenomen en dat het daarom tijd wordt om de voor religieuze doeleinden voorziene uitzondering op het verbod op onverdoofd slachten te schrappen uit de wetgeving. Chris Janssens, Vlaams Belang-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement en hoofdindiener van het voorstel van decreet: “We stellen immers vast dat door groei van de islamitische halalmarkt – geheel in strijd met de bedoeling van de wetgeving – steeds meer misbruik gemaakt wordt van de wettelijke uitzondering, steeds meer vlees halal wordt geslacht en zelfs wordt verkocht aan niets vermoedende consumenten.” 
 
Chris Janssens is van oordeel dat er voldoende draagvlak bestaat voor een verbod: “De publieke opinie steunt een dergelijk verbod, zo blijkt uit een peiling die dierenrechtenorganisatie Gaia liet uitvoeren. Maar ook de beroepsorganisatie van Vlaamse dierenartsen gaf reeds te kennen dat het slachten van dieren zonder voorafgaande bedwelming onder geen enkele voorwaarde aanvaardbaar is.” Met een verbod zou Vlaanderen het voorbeeld volgen van Zweden, Noorwegen, Zwitserland, Denemarken, Slovenië en IJsland die eerder reeds een verbod invoerden.
 
Het Vlaams Belang is tot op heden de enige partij die ondubbelzinnig duidelijk maakte een algemeen verbod te willen steunen. Volgens Chris Janssens bestaat echter “ook binnen andere partijen de wil om te komen tot een algemeen verbod, maar hebben die partijen koudwatervreees, omdat een stem pro verbod mogelijk islamitische kiezers zou kunnen afschrikken”.  Chris Janssens: “Ik roep alle parlementsleden op te kiezen voor hun overtuiging en een totaalverbod op onverdoofde slacht te steunen. Tegenstemmen betekent steun verlenen aan dierenmishandeling.” 

 

Wim Van Osselaer 
Persverantwoordelijke fractie Vlaams parlement

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...