PB : 09/03/2016 : 862.248 euro subsidies voor moskeeën in 2015: 60% subsidies naar Limburgse moskeeën, 58% naar Turkse staatsmoskeeën

862.248 euro subsidies voor moskeeën in 2015: 60% subsidies naar Limburgse moskeeën, 58% naar Turkse staatsmoskeeën

 

Chris Janssens: “Stop moskeesubsidiëring. Enige wat ermee bereikt wordt is een geïslamiseerd Vlaanderen.”

 

Uit antwoorden op vragen van Vlaams Belang-provincieraadsleden blijkt dat de vijf Vlaamse provincies vorig jaar voor een totaalbedrag van 862.248 euro subsidies hebben uitgekeerd aan 26 erkende moskeeën. Deze 26 moskeeën ontvingen van de provinciale overheden een subsidiebedrag van gemiddeld 33.163 euro. De subsidies kaderen in een verplichting die het Vlaamse eredienstendecreet (2004) aan de provincies oplegt om de werkingstekorten bij te passen van de moskeeën die door de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur worden erkend. Twee andere erkende moskeeën kregen geen subsidies omdat hun dossiers niet in orde waren. De volgende jaren zal het totale subsidiebedrag voor moskeeën zonder twijfel fors stijgen, aangezien minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) de procedure heeft opgestart voor de erkenning van 45 extra moskeeën.

Opvallend is dat Limburg – met 509.071 euro subsidies – in 2015 goed was voor bijna 60% van het totale Vlaamse subsidiebedrag. 13% van de moskeesubsidies werd uitgekeerd door de provincie Oost-Vlaanderen (115.107 euro), 11% door de provincie Antwerpen (98.700 euro), 10% door de provincie Vlaams-Brabant (86.504 euro) en 6% door de provincie West-Vlaanderen (52.866 euro). Nog een vaststelling: 58% van de provinciale subsidies werd uitgekeerd aan moskeeën die behoren tot het Diyanet-netwerk, een netwerk van Turkse staatsmoskeeën dat onder het gezag staat van de gecontesteerde Turkse premier Erdogan.

Het is de eerste keer dat het Vlaams Belang de cijfers betreffende de moskeesubsidiëring opvroeg via de provinciebesturen. Tot vorig jaar konden deze cijfers nog via een parlementaire vraag worden opgevraagd bij de bevoegde minister. Minister Homans weigerde nu echter voor het eerst de cijfers ter beschikking te stellen van Vlaams Belang-volksvertegenwoordiger Chris Janssens omdat ze “omwille van besparingen en een focus op kerntaken, bevragingen om informatie waarover haar administratie niet beschikt tot een minimum wenst te beperken”. Volgens Chris Janssens is het “ongezien dat een minister besparingen inroept om het parlementaire controlerecht te fnuiken”.

De 862.248 euro van 2015 meegerekend werd de voorbije zeven jaar (2009-2015) al 4,5 miljoen euro belastinggeld besteed aan moskeesubsidies. Het Vlaams Belang kant zich tegen de financiering van de islam met belastinggeld en vraagt minister Homans dan ook de moskeesubsidiëring te stoppen. Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens:  “Minister Homans blijft naïef geloven dat ze door het subsidiëren van alsmaar meer moskeeën het ontstaan van een zogenaamde ‘Vlaamse islam’ in de hand werkt. Die Vlaamse, Europese islam is echter een fabeltje. De waarden en normen van de islam staan immers haaks op die van onze moderne, seculiere maatschappij. Het enige wat de minister met de moskeesubsidiëring zal bereiken, is een geïslamiseerd Vlaanderen.”

Wim Van Osselaer 
Persverantwoordelijke fractie Vlaams parlement

 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...