PB : 09/02/2016 : Teruggekeerde jihadi’s verzorgd in onze ziekenhuizen

Teruggekeerde jihadi’s verzorgd in onze ziekenhuizen

 

Barbara Pas: “Onze sociale zekerheid mag geen dienst doen als hospitalisatieverzekering van IS”

 

Verschillende teruggekeerde jihadisten die gewond raakten in Syrië werden verzorgd in onze ziekenhuizen en de kosten werden betaald door onze sociale zekerheid of door de penitentiaire instellingen.

Het nieuws – dat afgelopen weekend bekend raakte in de krant La Capitale – staat enigszins haaks op de eerdere verklaringen van minister van volksgezondheid, Maggie De Block. In haar antwoord op een vraag van Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas (16.11.2015) stelde De Block dat het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsuitkering (RIZIV) niet uitbetaalt indien de letsels het gevolg zijn van een persoonlijke deelname aan de gevechten in Syrië. De Block verwees hierbij naar het Hof van Cassatie dat in een arrest stelde dat er geen steun kon worden verleend wanneer er sprake is van een opzettelijk gepleegde fout.

Hoewel de minister tot hiertoe weigerde te antwoorden op de vraag of er al teruggekeerde jihadisten werden verzorgd in onze ziekenhuizen, blijkt dat uit onderzoek van La Capitale wel degelijk het geval. Alleen al op basis van de bronnen van de krant zijn er vier gevallen bekend waarbij de sociale zekerheid of de gevangenis instond voor de medische kosten van de opgelopen verwondingen in Syrië.

Voor Vlaams Belang-kamerlid Barbara Pas is de maat vol. “Wie zich schuldig heeft gemaakt aan de meest gruwelijke oorlogsdaden en terzelfdertijd steun heeft verleend aan een organisatie die onze samenleving verwerpt en ze zelfs actief belaagt, verdient niet de minste steun. Het gaat trouwens niet alleen om de tijdelijke ziekenhuisverzorging maar tevens om een – vaak levenslange – invaliditeitsuitkering.”

Het Vlaams Belang-kamerlid eist dat minister De Block het aantal gevallen in kaart brengt en vooral dat er eindelijk paal en perk aan wordt  gesteld. “Onze sociale zekerheid mag geen dienst doen als hospitalisatieverzekering van IS”, klinkt het.

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...