PB : 08/12/2015 : Stopzetten erfpacht Grote Moskee: stap in goede richting, maar veel te weinig

Stopzetten erfpacht Grote Moskee: stap in goede richting, maar veel te weinig

 

Vlaams Belang herhaalt vraagt oprichting Islamobservatorium

 

Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) wil de invloed van de radicale islam uit Saoedi-Arabië beperken, zo heeft hij laten weten.  Hij vraagt de federale regering om de erfpachtovereenkomst met Saoedi-Arabië voor de Grote Moskee in het Jubelpark op te zeggen.Daarmee gaat Vervoort in op een uitdrukkelijke vraag van het Vlaams Belang. Tijdens een debat vorige maand in het hoofdstedelijk parlement verklaarde Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens nog: “Ook een terdege onderzoek naar de rol van de Grote Moskee hier in Brussel is nodig. Een moskee die onder controle staat van Saoedi-Arabië; één van de absolute topfinanciers van het internationaal terrorisme in het algemeen, en IS/Al Qaeda in het bijzonder.” 

Maar enkel het opzeggen van de erfpacht van de Grote Moskee is uiteraard onvoldoende. Het Vlaams Belang pleit al lang voor een veel betere screening van alle moskeeën in de hoofdstad, maar ook van boekhandels die – vaak eveneens door de Saoedi’s gesubsidieerde – extremistische literatuur en DVD’s verkopen.  Als zogenaamde “bondgenoot” van het Westen – een positie die onlangs nog met vuur werd verdedigd door Peter De Roover van de N-VA –  pompt Saoedi-Arabië enorme bedragen in het verspreiden van een kwalijke ideologie in niet-moslimlanden, mét een bijzondere aandacht voor Brussel. Zo worden vele lessen Arabisch en islamonderricht verzorgd door fundamentalistische moslims. Ook hun financiering van andere, kleinere moskeeën roept vragen op. De Saoedische invloed is veel groter dan enkel de Grote Moskee aan het Jubelpark.

Vlaams Belang fractievoorzitter Dominiek Lootens: “ In 2014 reeds stelde het Vlaams Belang op haar Brusselcongres voor om een Observatorium in te stellen dat als taak heeft het islamfundamentalisme in Brussel te monitoren. De vraag van Vervoort is een eerste stap in de juiste richting, maar is veel te weinig. Wij pleiten voor de oprichting van een Brussels islamobservatorium bestaande uit islamologen, vertegenwoordigers van de federale politie, van de staatveiligheid, de FOD Financiën en van de FOD Buitenlandse Zaken.

Dominiek Lootens
Fractievoorzitter in het Brussels Parlement

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...