PB : 08/09/2016 : Europese Unie deelt cash uit aan vluchtelingen in Turkije

Europese Unie deelt cash uit aan vluchtelingen in Turkije

 

Vandaag kondigt de Europese Commissie triomfantelijk aan dat de Europese Unie en de lidstaten alvast 348 miljoen euro zullen vrijmaken voor het persoonlijke onderhoud van in Turkije verblijvende vluchtelingen in het kader van het EU-Turkije-miljardenakkoord. Het initiatief (Emergency Social Safety Net – ESSN) wordt bovendien verkocht als een economische transfer ‘waar de lokale economie van zal opveren.’

De vluchtelingen die van steun zullen kunnen genieten, zullen vanaf oktober een debetkaart ontvangen waarop maandelijks geld wordt gestort. Ze kunnen dan zelf bepalen hoe ze hun uitgaven organiseren en betalen. Een ‘game changer’ in internationale humanitaire hulpverlening volgens eurocommissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheer Christos Stylianides en hij heeft gelijk, want het uitdelen van geld aan vluchtelingen gaat rechtstreeks in tegen het ook in ons land (en bij monde van bijvoorbeeld staatssecretaris Theo Francken) gehuldigde principe van ‘bed-bad-brood’. Hoe de eurocommissaris nauwe controle op de uitgaven kan verzekeren is overigens een raadsel. Het uitdelen van geld is een slecht signaal en dreigt opnieuw voor een aanzuigeffect te zorgen bij economische gelukszoekers uit alle hoeken van de wereld.

Het Vlaams Belang zal zowel in het Europees parlement als in de Kamer initiatieven nemen in verband met deze onaanvaardbare toepassing van het EU-Turkije-akkoord. Onze partij kan niet aannemen dat de Belgische regering is akkoord gegaan met dit initiatief en roept de federale regering dan ook op de steun voor dit initiatief te weigeren of in te trekken en dit als zodanig de formuleren op de Europese Raad.

Gerolf Annemans
Europees parlementslid

 

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...